Świat po śmierci papieża Jana Pawła II – artykuł wzmianka

Świat po śmierci papieża Jana Pawła II – artykuł wzmianka

Świat po śmierci papieża Jana Pawła II.

W ciągu 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II wiele się zmieniło. Z pewnością na lepsze. Świat 1978roku to był świat zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a ZSSR. Doszło do rozpadu Związku Radzieckiego na mniejsze republiki i do usamodzielnienia i ogłoszenia niepodległości przez wiele z nich. Kolejne wizyty papieża w różnych mniejszych, mniej

widocznych na arenie międzynarodowej krajach spowodowały kolejne przemiany w ustrojach tych państw. Wszystko zmierzało w kierunku demokratyzacji państw, a także całego świata. To w trakcie jego pontyfikatu nastąpił największy rozwój techniki teleinformatycznej, świat się skurczył, wiadomości do wielu odległych zakątków świata zaczęły się tam dostawać z coraz większą szybkością. Kolejne podróże powodowały coraz większe jednoczenie się państw w ramach wspólnoty międzynarodowej. W Ciągu ostatnich 25 lat zrobił dla świata więcej niż całą ponad tysiącletnią chrystianizacje świata. W chwili pójścia na tamten, lepszy świat, papież miał nadzieję że jego dzieło będzie dokończone i świat zjednoczy się całkowicie i jednym głosem będzie przemawiał w sprawach walki z kataklizmami oraz terroryzmem.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz