„Praca licencjacka Wojciecha Urbańskiego na Zarządzaniu PWSTE „Ocena jakości usług bankowych w opinii mieszkańców miasta Jarosławia” obrona na bardzo dobrze – Very good grade July 2014

„Praca licencjacka Wojciecha Urbańskiego na Zarządzaniu PWSTE „Ocena jakości usług bankowych w opinii mieszkańców miasta Jarosławia” obrona na bardzo dobrze – Very good grade July 2014

Praca licencjacka Wojciech Urbanski 27824 Ocena jakości usług bankowych – link do pracy MS Office w Word w 2014 roku

Zakończenie

                Podsumowując prace licencjacką mojego autorstwa pod tytułem „Ocena jakości usług bankowych w opinii mieszkańców miasta Jarosławia, chciałbym podkreślić, że   w dobie informatyzacji bankowości, ciężko pod względem jakości usług sklasyfikować banki. Do czołówki banków polskich na pewno zaliczymy PKO BP S.A., Pekao S.A. oraz na trzecie miejsce włącza się ze swoją ofertą Bank Zachodni WBK ( Wielkopolski Bank Kredytowy), będący w grupie Santander. Z pewnością te trzy banki o zasięgu międzynarodowym, oferują największą gamę usług, różnego typu rachunków bieżących, lokat oraz kredytów, a także bankowości elektronicznej. W pierwszym  rozdziale starałem się opisać gamę usług oferowanych przez banki, bardzo szczegółowo. W drugim rozdziale opisałem banki posiadające swe placówki  w Jarosławiu oraz placówki parabankowe. Można stwierdzić, że ilość banków jest duża i oferują one bardzo zbliżone usługi, a co za tym idzie podobną jakość usług. W trzecim rozdziale przedstawiłem wyniki ankiety oraz ankietę zawartą w Aneksie, dzięki której  możemy ocenić jakość usług w opinii mieszkańców miasta Jarosławia. Wybrałem losowo, niezależnie grupę 30 osób, które wypełniły Ankietę. Można stwierdzić, że wyniki były bardzo zbliżone, stąd też podobna ocena jakości usług bankowych w opinii tych 30 ankietowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej osób posiada jedynie podstawowy rachunek bieżący z wyłączeniem lokat i kredytów, gdyż nie mogą sobie na to pozwolić, z różnych względów. Największym powodzeniem cieszą się banki, należące do głównej czołówki to znaczy PKO BP S.A. , BZ WBK oraz Pekao S.A. Prawie jedną trzecią ankietowanych cieszą się banki spółdzielcze, które działają na lokalnym rynku. Jeśli chodzi o pytania zawarte w ankiecie to banki cieszą się dużym powodzeniem wśród wszystkich grup wiekowych oraz zarówno pracujących jak i nie pracujących oraz o różnym portfelu finansowym.

            Pierwszy, drugi i trzeci rozdział pracy dobrze zwierają wszystkie aspekty dotyczące banków.  Banki oferują klientom ofertę zbliżoną, a także starają się czymś wyróżnić wśród konkurencji. Jeśli chodzi o pytania w skali od 1 do5, to wyniki są zbliżone, a ankietowani czyli pewna grupa badawcza odpowiadali podobnie na temat wszystkich banków, w których posiadają rachunki bieżące.

            Na zakończenie chciałbym podziękować Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Szromnikowi, za to że zgodził się być moim promotorem i na seminarium instruował nas jak pisać prace licencjacką i służył radą przy pisaniu. Mam nadzieję, że opisany problem w moje pracy licencjackiej przybliży, czytelnikowi temat bankowości w Jarosławiu, w województwie podkarpackim i czytelnik z zainteresowaniem przeczyta o jakości usług bankowych oraz o ofercie produktowej banków.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz