O nadziei i zdrowiu – tekst własny NEW!

O nadziei i zdrowiu – tekst własny NEW!

Autor: Wojciech Urbański, lipiec 2010 rok
TEMAT:
„Nadzieja , co daje mi nadzieję na powrót do zdrowia w ujęciu psychologicznym”
Nadzieję, o której mowa w temacie pracy to niezwykle wartościowa cecha, czy też cnota, zgodna z cnotami i prawdami wiary, miedzy innymi czyli kilkoma, wiara , nadzieja, miłość. W swojej ewangelii, głosił ja bł. Jan Paweł II, Jean Paul the Second II, Sługa Boży na miejscu i w pielgrzymkach watykańskich, z samej stolicy Piotrowej. Najważniejsza jest nadzieja, to powrót do pełnej formy psychicznej, fizycznej i duchowej w połączeniu. Nieodzowne w życiu jest poziom ducha , czyli najwyższej składowej życia codziennego, przy zajmowanej pozycji, wykonywanej pracy, czy też odpowiedzialności za całe narody wedle wkładu intelektualnego i naukowego, a także moc i wpływy w ucywilizowanie. Połączone cechy czy też traktowane przez ludzi powierzających swoje życie wyższym celom jest wiara , a później nadzieja, że osiągnie się życie w sensie fizycznym, umysłowym, duchowym na najwyższym poziomie, wedle składowych przeżytego życia, sytuacji, zamierzeń , przeżyć.
Ważną i początkową częścią ‘ początku życia’ jest rodzina, czyli pełna odpowiedzialność za życie codzienne i przeżywanie z mamą i z tatą życie przynajmniej do wyjścia, można nazwać do momentu wyjścia na pokój , dom, szkołę i świat. Dla samego siebie nadzieja i wiara dla tak zwanego „ja sam” może być próbą znalezienia wewnętrznej siły na życie i przeżywanie życia, a także bycie silnym w towarzyszeniu „przy ukochanej osobie” na te dobre i najlepsze dni. Czasami w dzisiejszych czasach doskwiera partnerowi/partnerce w związku rozłąka chwilowa , ta ‘firmowa’. Pracują w różnych firmach i są oczywiście razem na zasadach watykańskich, często pełnego związku konkordatowego, ale powroty i przytulenia, bycie razem po pracy są, święte, takie nadludzkie. Jest to częścią realizacji samego siebie, czyli poprzez realizowanie , dążenie i osiąganie celów tych mniejszych i tych większych, do realizacji ogólnych zamierzeń życiowych, czyli spełnienia się, jak dla mnie i jeśli chodzi o mnie, to w związku partnerskim z ‘ukochaną panną’ i przy najnowszych nowinkach technicznych, przy dostępie do telekomunikacji, też na większe i mniejsze ‘chwilowe’ odległości.
Niezwykle ważną istotą życia partnerskiego jest życie w rodzinie ‘ panny młodej’ , bycie i towarzyszenie w codziennych czynnościach i bycie w najważniejszych chwilach poprzez realizację bycia razem poprzez rozmowę codzienną.
Dla mnie osobiście, też ważną istotą jest samobogacenie się w ujęciu kalwińskim, protestanckim, ewangelickie podejście do życia w rodzinie, a także katolicyzm włoski- watykański. Samobogacenie się poprzez wiarę i codzienne finanse, a także studia o charakterze interdyscyplinarnym, wielokierunkowym, jako główne specjalizacje ekonomia i dziedziny powiązane zarzadzanie, marketing, stosunki międzynarodowe w ujęciu historycznym gospodarczym, a także dziennikarstwo, jako główne kierunki studiów podjętych o charakterze obliczeniowym, matematycznym, ścisłym i humanistycznym.
Podczas studiów, nowo poznane osoby o ciekawym światopoglądzie na najwyższym poziomie odpowiedzialności uczelnianej za powierzoną wiedzę przez wykładowców, jest to wąskie grono przyjaciół , którzy podejmują kroki walki ze wszelkim ‘złem’ w ujęciu międzynarodowym, a także ogólnym ekonomicznym, a także tzw. Fizykochemii, którzy stabilizują się życiu w stylu amerykańskiej elity uczelnianej reprezentowanej przez niewielkie grono absolwentów college amerykańskiego, a także na europejskich unijnych uczelniach rynku europejsko- amerykańskiego.
Nauka języków w celach porozumiewawczych w granicach kilku narodów, celem uzyskania stosunków gospodarczych, czyli wymiany handlowej w ujęciu europejsko – unijno – amerykańskim na najwyższym poziomie.
Do najciekawszych zainteresowań w sensie ruchu jest chodzenie po górach, oczywiście, aby chodzić po górach to trzeba w odpowiednim cieku zacząć odpowiednie treningi wytrzymałościowe. Jest to jedna z form aktywizacji sportowej celem poprawnego zdrowia psychicznego w ujęciu duchowo- umysłowo – wytrzymałościowym na całe życie. Można powiedzieć , że w górach spędziłem dużą część życia na wycieczkach , biorąc pod uwagę wszystkie organizowane wyjazdy do Szklarskiej Poręby, Karpacza, Zakopanego, Krynicy, a także wielu miast po drugiej stronie Polski nad Morzem Bałtyckim: Pobierowo, Kołobrzeg, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Świnoujście, Szczecin, Jastrzębia Góra, a także piękne połoniny naszego podkarpacia – Bieszczadów nad Zalewem Solińskim. Dłuższe wycieczki piesze dały dużo do zrozumienia siebie samego i całego świata łącznie z wyjazdem, między innymi do Włoch, Austrii , na Węgry, a wcześniej do Bułgarii , a także Czechy i Słowacja. Wycieczki piesze w górach czasami długie bo 10-cio godzinna, były niezwykle ważne dla stabilizacji długotrwałej drogi ustabilizowania psychologicznego o charakterze kognitywnym, poznawczym i psychodyniamicznym.
Do kolejnych moich zainteresowań należą i zaliczają się jazda na rowerze, koszykówka, na poziomie uniwersyteckim, a także tenis stołowy, ciekawe było zbieranie wszelkiego rodzaju kart magnetycznych, znaczków, tych najstarszych do celów kolekcjonerskich o charakterze materialnym.
Do zainteresowań najważniejszych o charakterze ciągłym należą zbieranie i czytanie książek ekonomicznych z zarządzania, kierowania , marketingu, a także audyty oraz zbieranie informacji o charakterze dziennikarskim, sportowym i ekonomicznym.
Podjęte studia ekonomiczne na pozycji zarządzającego (starosty Grupy Wykładowej) kierunku Zarządzanie – rocznik przyjęcia 2000 oraz tzw. Studia interdyscyplinarne krakowskie łącznie z dziennikarstwem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pozwoliły się ustabilizować na pozycji studiów międzynarodowych wraz ze studentami z różnych krajów. Pozwalają mi te studia na ustabilizowanie się na pozycji firmowej o najwyższym stopniu zarachowania na rynku ubezpieczeniowym i finansowym. Podjęta przeze mnie praca jako działalność gospodarcza , o nazwie, firmy z pełnymi uprawnieniami finansowo – ubezpieczeniowymi, a także kontakt bezpośredni, marketingowy, telefoniczny pozwoliły rozwinąć zdolności kognitywne , poznawcze w kontakcie z klientem celem zainteresowania klienta najlepszym produktem na rynku ubezpieczeniowym i finansowym. Wcześniejsza praca jako przedstawiciel handlowy marketingowy pozwoliły przeprowadzić szereg prezentacji najnowocześniejszych projektów urządzeń piorąco czyszczących na rynku polskim- unijnym- amerykańskim, a także kontynuowanie zdolności menedżerskich w biurze ubezpieczeniowym w zespole marketingowym w AXA w 2008 roku w Jarosławiu.
Obecnie studiuje na PWSTE , Państwowej Wyższej Szkole Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu i jestem na 2 roku Kierunku zarządzanie – specjalizacja Zarządzanie Jakością i na pierwszym roku uzyskałem średnia 4.65 a na drugim 4.68 oraz uzyskałem na szkoleniu tytuł pełnomocnika ds. jakości, oraz uzyskałem certyfikat LCCI – London Chamber of Commerce and Industry CEF B1 Level 1 z wynikiem 76%.
W 2013 roku będę kontynuował podjęte studia i będę próbował podjąć pracę w jednej z ‘topowanych’ firm amerykańskich prawa międzynarodowego w Krakowie.
Najważniejszym i przełomowym punktem w moim ‘amerykańskim’ życiorysie był wyjazd do Rimini , San Marino, Rzymu i Watykanu i zobaczenie nawy bocznej ‘sykstyńskiej Watykanu’.
Ważne jest na tej drodze dobre słowo osób spotykanych w trasie rowerowej , pociągiem na uczelnię i na uczelni w organizacjach uczelnianych AISEC, Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych , NZS , AZS – Akademicki Związek Sportowy – koszykówka, sekcja i basen.
Najważniejsza jest dla mnie praca na najwyższym , firmowym , menedżerskim poziomie, o zdolnościach interpersonalnych ze studiów z I roku, a także zajmowanie pozycji firmowej na warunkach partnerskich w jednej z firm amerykańskich na terytorium RP – European Union.
Praca ta polegałaby na skoordynowaniu wszystkich funkcji partnerskich w firmie, w nienormowanym czasie pracy ( in hours), oraz praca, mailing, telefony, koordynowanie działań w udziale procentowym w zależności też od udziału i pozycji w firmie.
Charakterem psychologicznym tych działań są działania stabilizacyjne i o charakterze właśnie interpersonalnym. Jednak nieodzownym czynnikiem w pracy są kontakty towarzyskie, w pracy w zakresie spotkań firmowych towarzyskich , a także przy „ ukochanych osobach z rodziny wybranej panny młodej” po pracy w codziennych czynnościach życiowych , a także przy spożywnaiu posiłków i życiu i odpoczynku pod wieczór. Ważne jest w życiu człowieka zorganizowanie ‘potygodniowych’ , czyli weekendowych prac w sensie odpoczynku ‘przy ukochanej pannie w rodzinie panny młodej’.
Wracając do samego początku pracy opisującej mój powrót do zdrowia o charakterze kognitywnym , psychologicznym ważne było dobre słowo Jean Paul II pope of Vatican, and right now from Few Years Benedictem XVI and from 2013 – Francesco I . Podejście watykańskie czyli to chrześcijańskie do życia jest niezwykle ważne w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tych trzech organizacjach cywilizacyjnych o charakterze państwowym , organizacyjnym i firmowym oraz naukowym, najważniejsze jest ujęcie rodzinne w podejściu watykańskim, na EU-USA – Canada oraz moje podejście róznież chrześcijańskie – katolickie –watykańskie i ewangelickie i kantońskie i protestanckie podejście do rodziny a także moje podejście nauk matematycznych , ścisłych oraz humanistycznych i ekonomicznych do tych organizacji EU –USA – Canada.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz