Motywacja w życiu człowieka – monografia własna

Motywacja w życiu człowieka – monografia własna

Motywacja , Wiara i Wizualizacja, trzy czynniki najważniejsze w osiąganiu celów w życiu

 

Wojciech Urbański

 

Motywacja w życiu człowieka

 

Niezwykle ważna cechą czy też funkcją w życiu człowieka jest motywacja. Od początku życia ważne jest aby się rozwijać jako dziecko a poza tym później umotywować się na całe życie po to aby osiągnąć większe bądź mniejsze sukcesy w życiu. Dziecko doświadcza od początku wielu bodźców już na samym początku życia od rodziców , mamy, taty i rodziny a także bodźce zewnętrzne po wyjściu do miasta. Później w rozwoju dziecka towarzyszy wysoka inteligencja wrodzona , może dziecko rozwijać się szybciej niż dorosły człowiek, dzięki logice i umysłowi pojmuje wiele rzeczy i szybko uczy się jednego bądź wielu języków.

Motywacja przechodzi w szybkie pojmowanie teraźniejszości i zorganizowanie się w życiu dorosłym po okresie młodzieńczości. Człowiek od dziecka począwszy poprzez młodzieńczość i wczesną dorosłość organizuje się w rzeczach które pojmuje i idzie w dorosłość, na studia w pełni zorganizowanym życiu. Mówi się, że kluczem do sukcesu jest motywacja, która poprzez współwystępowanie innych cech powoduje, że człowiek osiąga sukces na wielu polach życia codziennego. Motywacja wraz z takimi czynnikami jak inteligencja emocjonalna oraz inteligencja wrodzona, których jest kilka rodzajów, z których najważniejsza jest inteligencja logiczna czyli logiczne spojrzenie na świat , na procesy zachodzące  w życiu, są głównymi czynnikami decydującymi o sukcesie w życiu.

Mówi się potocznie ,że człowiek motywuje się w życiu , jest to główny motor wszelkiej działalności człowieka i służy podstawowym założeniom życia codziennego każdego człowieka , bez niej człowiek funkcjonuje w życiu z oporami, a nawet można powiedzieć źle funkcjonuje, albo

wcale nie posiada daru do współwystępowania , współuczestniczenia i współpracowania człowieka w systemie społecznym, polegającym na korelacjach jednego człowieka z drugim człowiekiem w codziennych relacjach.

Przewodnią myślą jaka się narzuca przy pojęciu motywacja  jest powiązanie życia codziennego i motywacji w życiu codziennym z religią, w naszym przypadku z religią katolicką , wyznaniem rzymsko – katolickim, czyli podłożem religijnym istnienia człowieka na Ziemi ,

a także powiązanie z wiarą , nadzieją i miłością – trzema cnotami w religii katolickiej , które są wyznacznikiem działalności człowieka oraz motywacji która jest myślą przewodnią w ogóle w działalności człowieka na ziemi.   Trudno jest powiedzieć, aby małe dziecko umotywowało się do poszczególnych czynności w życiu, ale próbuje zastosować się do zaleceń rodziców na życie i ich słuchać, poprzez motywację której dziecko się uczy od najmłodszych lat, jednego roku , dwóch i więcej samodyscypliny , podporządkowania rodzicom, gdyż samo jako dziecko niewiele jeszcze wie o życiu , ale już powoli zaczyna się umiejscawiać w rodzinie i poprzez słuchanie otrzymuje prezenty, dary, niespodzianki , dzięki którym pozytywnie się motywuje do takiego działania , które w połączeniu ze słuchaniem rodziców powoduje,że dziecko odnajduje się w życiu i zaczyna sobie stawiać główne cele na życie oraz poprzez motywację, wychowuje się w rodzinie i osiąga zamierzenia szkolne oraz poprzez naukę zaczyna się rozwijać ,aż do wieku młodzieńczego i później do wczesnej dorosłości kiedy pójdzie na studia i wchodzi w dorosłe życie do życia w społeczności w pracy i życiu domowym i zakłada nowa rodzinę i współisnieje wraz ze swoimi starszymi już rodzicami w społeczności rodzinnej.

Temu wszystkiemu od samego początku towarzyszy motywacja, która decyduje o przyszłym życiu każdego młodego człowieka. Decyduje również o tym czy tenże młody człowiek nie zejdzie na złą drogę i nie wejdzie w konflikt z prawem.

Pisząc książkę o motywacji która jest głównym motorem w życiu każdego człowieka , chciałbym opisać założenia motywacji , rozwoju teorii motywacji, powiązanej z nią osiągnięciem statusu społecznego, materialnego, a także w towarzyszeniu motywacji w osiąganiu celów tych mniejszych i tych większych a także w zakładaniu firm, otwieraniu działalności gospodarczej oraz w samobogaceniu się emocjonalnym a także zwiększeniu wiedzy własnej fachowej tematycznej, a także zwiększeniu swojego majątku osobistego.

Motywacja w skrócie mówiąc jest to posiadanie takiego motywu ,który służy do osiągania celów, dzieki któremu samoistnie zmuszamy się do podporządkowania swojego działania określonym celom, a dążenie do tych celów powoduję że człowiek spełnia się w życiu również a , może i przede wszystkim w tym życiu religijnym zgodnie z wiarą i w zgodzie z wiarą. Motywacja religijna czyli ta związana z wiarą i naszym życiem religijnym jest jedną z najważniejszych motywacji , gdyż młody człowiek, a wcześniej dziecko , doświadcza życia religijnego wraz z rodzicami, i od najmniejszych lat łączy życie dziecka z tym życiem w Kościele Bożym na Ziemi i poprzez sakramenty  kościół umotywowuje dziecko na życie po Bożemu po to aby osiągąć cele życiowe zgodnie z wiarą.

Jeśli chodzi o mnie ,to wiara była przyczyną umotywowania mnie samego na osiąganie celów i wiarą można zdziałać cuda i przenosić góry , czy też chodzić po górach tych życiowych. Obecnie po krótkiej kilkuletniej przerwie na studiach w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym na Zarządzaniu i Marketingu oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Studium Dziennikarskim w latach 2000-2005 ,podjąłem studia w Jarosławiu na PWSTE – to jest Państwowej Wyższej Szkole Techniczno- Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie Jakościa od roku 2011 aż do dnia bieżącego czyli stycznia 2013 osiągając średnią ze studiów 4.64 oraz na drugim roku 4.61. Umotywowałem się również religijnie i systematycznie chodzę do kościoła w niedziele i na święta oraz czasami w dni powszednie. Motywacje na dalsze działania powoduje, że działam w samorządzie studenckim i biorę udział przy organizacji wydarzeń ( eventów ) na studiach a także biorę udział , w finałach podkarpacia w koszykówce oraz byłem starostą grupy wykładowej na I roku studiów. Związałem się jak na razie z Jarosławiem ale chciałbym zachłysnąć się życiem krakowskim, jak ja to nazywam w „Krakowskiej Strefie Ekonomioczno Numerycznej” na studiach magisterskich na Uniwersytecie Ekononomicznym w Krakowie. Umotywowałem się w ten sposób ,że osiągam cele mniejsze i większe poprzez realizację zamierzeń na uczelni i poza nią w życiu rodzinnym w Jarosławiu. Cieszę się, że jest w Krakowie Stowarzyszenie Miłośników ziemi Jarosławskiej i jest to piękne miasto z zakładami i piękną starówką z symbolicznymi średniowiecznymi kamienicami oraz Kościołami które są wizytówką Jarosławia oraz był Jarosław na szlaku Bursztynowym między Morzem Czarnym, a Morzem Bałtyckim.

Motywacja ma w moim życiu potężną moc. Dzięki niej osiągam cele te mniejsze i te większe , poprzez wiarę a także wypełnianie codziennych obowiązków na uczelni.

Osiąganie sukcesów jest niekiedy łatwiejsze niż poniesieni porażki – ktoś  kiedyś powiedział.

Moim istotnym celem jest osiągnięcie sukcesu , tego najważniejszego czyli uzyskanie takiego statusu społecznego, który umożliwi mi dostanie się do ważnych funkcji państwowych czyli do sejmu lub senatu RP. Celem który jest w moim życiu niezwykle ważny to nie tylko założenie rodziny, ale także wyjazd zarobkowy do USA, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Próbuj  w tym 2013 roku uzyskać status imigranta poprzez wygranie Zielonej Karty, czyli Green Card i uzyskać, aplikować do jakiejś ciekawej pracy związanej z finansami w USA. Do moich planów należy również wyjazd do Niemiec, do pracy aby zarobić na dalsze studia w Krakowie i pojechać do jakiegoś ciekawego historycznie miasta w Niemczech.

Motywacja jest niezwykle istotnym czynnikiem każdego z nas. Pewien misjonarz z Wiązownicy koło Jarosławia natchnął mnie na siłę przemieszczania się przynajmniej po Polsce. Byłem w 2003 roku w Warszawie na Wojskowej Akademii Technicznej u kolegów na WAT na promocji wojskowej na podchorążego i pojechałem pociągiem o 12.00 w nocy także na 6.21 byłem w Warszawie , wstąpiłem jeszcze do kolegi do Akademika Riwiery aby podać mu książkę i później pojechałem na WAT , na promocji dwóch kolegów przyjęli mnie dobrze, ucieszyli się po prostu, że przyjechałem i była to dla nich ważna chwila. Wracałem pociągiem o 14.30 Ekspresem Małopolska z Warszawy poprzez Kraków do Jarosławia i byłem o 20.30 w domu. O 21.00 przyjechał do mnie kolega z WATU po mnie na przyjęcie ,bo wrócili samochodem do Jarosławia. W drodze powrotnej z Warszawy jechałem w przedziale z misjonarzem który poprzez misję francuską był w Afryce i wracał do miejscowości Wiązownica koło Jarosławiu i wcześniej zapytałem go czy nie jest przypadkiem informatykiem bo czytał magazyn komputerowy PC WORLD i okazało się że wraca z Misji z Afryki. Rozmawiałem z nim właśnie o studiach , misjach, polityce i o komputerach, była to ciekawa pouczająca podróż. Dzięki motywacji podczas tego wyjazdu do Warszawy doświadczyłem wielu ciekawych rzeczy i byłem w kilku ciekawych sytuacjach , które zaowocowały w dalszym życiu ciekawym umotywowaniem i dalszą ciekawą drogą życiową. Można z tych moich sytuacji wywnioskować ,że dzięki motywacji można osiągnąć swoje ciekawe cele i te mniejsze i te większe.

 

 

Motywacja w życiu człowieka.

 

Podczas studiów w Jarosławiu napisałem kilka ciekawych artykułów do FT- Financial Times w Nowym Jorku. Wysłałem i uzyskałem potwierdzenie otrzymania przez FT ,że otrzymali artykuły. Chciałem aby opublikowali te artykuły, ale jak widać droga jest długa do takiej gazety i portalu internetowego jak Financial Times. A oto poniżej napisane artykuły do FT które przytoczę, na temat polskiej gospodarki i polskiego rynku GPW, czyli giełdy papierów wartościowych:

 

Opening  business  in Poland

In Polan, there is huge possibility of earning money on franchising firms, and some other projects and investments like Galeries, Supermarkets and Hypermarkets.

Stating firm , a the time are not to long, it’s about 2 months for all procedures, and the status of the firm are: Stock exchange firm, Corporations, Joint Venture, Entrepreneurships and other  firm with status , stated in KRS – so called Krajowy Rejestr Sądowy , at Polish Firm Court located in Warsaw.

Poland has a lot of big firms and conglomerates, stated and quoted on WSE – Warsaw Stock Exchange, some firms are quoted from Middle European Region of EU- European Union, such as Ukraine firms and other firms from other countries can be listed.

To biggest firms belong banks, Pekao S.A , today Uni Credit Group, PKO BP S.A. ,  BRE, KB Kredyt Bank , ING – Bank Śląski , insurance firms such as PZU with it’s 7,5 billion dollars for investment and  such as big copper producent on international markets as KGHM having it’s investments in such coutries like on the Africa Continent. Other are:  Prokom Software, Orlen PKN, and other.

Polish income per household is becoming higher and there is bigger consumption opportunity on the market, there are many firms , especially these in Internet which are the markets and selling many products from abroad, such products like : clothes, shoes, cars, houses, flats, apartments,  and other products, selling them directly to the customers.

Main taxes are 5%, 8%, 23% VAT- Value added tax and income tax 18% and 32 % progressive and main corporate tax is 21% . So stating firm in Poland takes 2 months , capital, other procedures and paying taxes.

Recently most polpular is becoming in Poland stating the firm on Franchise rules,  firm which has its subsidiary for sole entrepreneurs according to the biggest Franchising Magazine –  ‘Własny biznes’ – Franchising Magazine and its offering many smaller and bigger Franchise Enterprises.

Polish Citizens are earning more and more money and stating its own businesses  , while being abroad, especially in UK – Great Britain, and working there, approximately 2 millions people emigrated there and are going to earn for It’s own business in Poland or abroad.

According to the European – EU Law there can be stated International firm with its subsidiary in EU in many countries or country of main stream of Business. The business can be provided in whole EU and paying taxes in one of the countries.

On the data above , It can be said that there are many possibilities of doing business in Poland and in other countries of EU and knowing the EU Law or Polish Law gives possibility of doing business on high level American standards.

 

Oraz drugi artykuł:

Polens Economy is eine der bedeutender in Europaische Union. Economy in Zahlen ist hoher als Jahr vorher. Es gibt viele bedeutender Entrepreneur auf den Marktplatz. Arbeitsmarkt ist sehr gross , es gibt zahlreiche Migration der Personen auf einen Beruf zu dem anderen Beruf.

Nach dem Europaische Fussball Meinsterschaften Polen & Ukraine 2012 , gibt es auch viele Investitionen auf dem Polnishcen Markt und Economy.

Die polnische Wahrung ist hoch bedeutende in die EU mit Euro, Gross Britannien Pound und Dollar. Internationale Austausch ist sehr gross und es gibt auch die meinste Austausch der Waren mit Deutschland. Polnische GDP zahlt die Zahl 2-4 % Jahrlich und es gibt auch nicht so hohere Infaltion mit 3-4 % Jahr pro Jahr.

Polnisch Unternehmen mit diese grosste Z.b. PKO BP, KGHM, Pekao S.A., PZU, JSW S.A., PKN Orlen, LOTOS, Tauron und andere in viele Branchen werden an der Borse hoch geschatzt. Wenn es geht um polnischen Finanzen , Polen hat gute Regierung , die fur gute Reformen veranvortlich ist.

NBP – der Nationale Polnische Bank ist fur die Wahrung und Zinsen und Indikationen auf dem Polnishcen Markt verantvortlich.

Es gibt auch (zahlreiche) reichende Zahl der Unternehmers , die auf dem Polnischen Markt tatig sind. An dem ersten Platz ist Jan Kulczyk mit seinen 9,7 Milliarden PLN, auf dem nachsten Platz gibt es Zygmunt Solorz mit 8,5 Milliarden PLN, auf dem dritten Platz platziert Michał Sołowow mit seinen 7,45 Milliarden PLN.

Es gibt in Polen manche Messen wie Z. B. POLAGRA in Posn- POZnań, und andere , Bildungs Messe in Kielcem SwietokrzyskieVoiwodschaft.

Wenn es geht um Status des Unternehmens gibt es auf dem Polnischen  Markt Einzegesellschaften und Kapitalgesellschaften, mit beschrankter Haftung und ohne beschrankter Haftug wie in Deutschalnd  ( Spólka z o.o. , spółka akcyjna – Aktiengesellschaft). Es gibt in Polen  Unterehmungs Steuer wie betragst 19 % und Personen Einkommen Steuer – zwei Indikationen 18% und 32 %.

Deutsch Aussenhandel als auch Polnisch Aussenhandel sind zussamen verbunden.

Polen hat die Economy , die ist herrvorragend und hat viele Moglischkeiten zu verstarken und immer starker zu werden.

Polnisch Journalist und Economist – Wojciech Urbański

Konnten sie mir sagen ob ware es die Moglichkeit dieser Artikel  publizieren. Danke fur Moglische publizierung des Artikeln.

 

Oraz trzeci artykuł:

Poland has clearly made a step toward  financial and law reforms. We have clear financial situation with its deficit of 25 billions PLN and its economy output of 2-4 % GDP growth with not so high inflation at a level of 3-4 %. As it goes about economy there are no wages in personnel finance and only salary cup monthly and yearly at some levels with average month salary at a level of 3400 PLN about 1000$ monthly. Poland is middle European economy with the highest GDP in the middle European markets in middle Europeans countries region.

As it goes about Polish entrepreneurs there is higher development , with Jan Kulczyk and his 9.7 billions PLN on the first place, then there is Zygmunt Solorz –Żak with his 8.5 billions PLN and Michał Sołowow with 7.45 billions PLN, on the next place is Leszek Czarnecki with his bank – Getin Bank and his Sky Tower in the centre of Wrocław City ( according to data occured in Newsweek Polska).

Polish entrepreneursare investing is such companies listed on the Polish Stock Exchange (WSE – Warsaw Stock Exchange) like sectors – building companies, financial institutions, technology, programming companies, insurance institutions and many others. The main market leaders quoted on the stock exchange are PKO BP, Pekao S.A. , KGHM, PZU, JSW S.A., Żywiec ( beer company) , TPSA, TAURON, PKN ORLEN, LOTOS, INGBSK, HANDLOWY, Getin Noble, Echo Investment, Cyfrowy Polsat, CEZ, BZWBK, BGŻ, BankBPH, ASSECO POLAND and others , these are the market leaders.

Polish eonomy is not struggling with low level currency exchange. There is fluctuation of currency in full international rules with Dollar (3,45) , Euro (4,20) , British Pound and CHF (Swiss Frank) and others with NBP –(Polish National Bank)

Polish National Bank is stating main currency rules and main currency market indicators and rates. Polish economy is a type of fluctuative economy,outstanding performance in a region. Poland is a kind of emerging market in the middle of Europe in the east borders of European Union and borders with Bealorus, Ukraine and Russia with Kaliningrad region.

Poland is open on investors from USA and other European coutries such as Germany , Italy, France and Great Britain- main EU members.

Euro 2012pl S.A. has built , renovated or invested in many Polish enterprises like stadiums

( Warsaw, Gdańsk, Wrocław, Poznań) , transport connections between Polish cities and many spectators has visited Poland as a great country in the middle of Europe on the occasion of EURO 2012 European Football Championships – Poland & Ukraine.

These stadiums are prepared for Polish football clubs to obtain their goal in Champions Leauge and European League. There is possibility due to Championships for bigger GDP growth and bigger private investitions on the market.

The biggest exchange in Poland is with Germany , USA, France, Italy, Great Britain, Holland and Russia. There is possibility of higher exchange and GDP growth according to international economics and political rules. There is inflow of Euro and British Pound earned by Polish people outside the Polish country and invested homeland in PLN.

There is for legal property tax at a level of 19% for companies , and for persons 18% and 32 % tax. Poland has in this moment and outstanding economy in which funds can be invested by entrepreneurs abroad, from other countries with an progressive output, and income return.

 

 

Oraz czwarty artukuł napisany w formie felietionu na temat Unii Europejskiej i roli Polski w ramach tych struktur.

Felieton napisany na potrzeby Studium Dziennikarskiego w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Od 1,5  roku  w Unii – ale czy na pewno jesteśmy szczęśliwi?

 

Jesteśmy obecnie ponad 1 rok w Unii Europejskiej i już zaczęliśmy się do tego faktu przyzwyczajać. Jesteśmy jednym z wielu,  niezależnych państw Unii Europejskiej posiadające swoje prawa w Parlamencie Europejskim i będący współdecydującym krajem w wielu nowych przedsięwzięciach unijnych. W tworze tym otrzymaliśmy bardzo znaczną władzę, podobnie jak inne kraje Europy zachodniej jak Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy.

Zjawiskiem powszechnie występującym w Unii jest zacieśnianie  współpracy pomiędzy krajami i tworzeniu w ramach Unii nowych tworów, to znaczy organizacji. W dobie Internetu, wysoce zaawansowanej technice medialnej, jesteśmy świadkami szybszego zacieśniania stosunków pomiędzy krajami. Unia jako podmiot, po wejściu konstytucji Unii Europejskiej w życie stanowić będzie ważnego członka wioski globalnej i wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją współdecydować będzie o dalszym rozwoju świata. Jednak trudno będzie się unii zjednoczyć całkowicie gdyż złożona jest z wielu krajów o różnych językach, w przeciwieństwie do Zjednoczonych USA, Chin i Rosji.

Jednak zmiany te będą wymagały sporo czasu, gdyż nic się nie stanie od razu. W szczególności zmiany w Polsce będą wymagały dużo czasu ze względu na spore zacofanie w stosunku do krajów Europy zachodniej, spowodowane 50 leciem panowania komunizmu w Polsce. Zmiany te z roku na rok zachodzą i Polska stara się dogonić Zachód.

Dzięki funduszom unijnym została rozpoczęta w Polsce duża ilość inwestycji i projektów różnego rodzaju. Miasto próbuje najszybciej dogonić swoim rozwojem Zachód. Gorzej jest z rozwojem polskiej wsi. Jest dalej zacofana i pomimo pomocy unijnych funduszy dla rolników, nie jest w stanie dogonić wsi zachodniej części Unii. Rolnicy nie wiedzą jak korzystać z funduszy unijnych, a i tak dopłaty są niższe w Polsce, niż w innych krajach Europy zachodniej. W gmatwaninie przepisów rolnicy się po prostu gubią. Duża część rolników będzie się musiała przekwalifikować, podobnie jak w innych zawodach. Zmiany te wymagają czasu. Są to przeważnie ludzie o niskim, zawodowym wykształceniu, którym ciężko jest dostosować się do polskiego rynku pracy, a co dopiero unijnego.

Biorąc pod uwagę zacofanie Polski w restrukturyzacji całej gospodarki, ciężko będzie dorównać Zachodowi i zjednoczyć całkowicie Unię.

Unia nadal zmierza w celu ujednolicenia prawa i innych form instytucjonalnych Unii. Moim zdaniem dalszy rozwój zagęszczenia współpracy w Unii, pomiędzy państwami członkowskimi jest niemożliwy. Po wejściu kolejnych 10 państw w ramy Unii pojawił się chaos, który spowodował większe zróżnicowanie pomiędzy dawnymi krajami unii zachodniej i tymi wschodnimi, nowymi. Bez doinwestowania wschodnich ziem dalsza postępująca unifikacja unii ,celem stworzenia wspólnoty równych sobie państw jest niemożliwa. Istnieje szansa ,że wschodnie kraje unii spróbują dogonić te zachodnie , ale będzie to możliwe jedynie przy stagnacji gospodarczej tych zachodnich i przy dostatecznym rozwoju na poziomie 5-10% rocznie tych wschodnich. Jest to zadanie niemożliwe do wypełnienia. Wyniki z ubiegłych lat gospodarki polskiej pokazują, że będzie to ciężka syzyfowa praca.

Wprawdzie fundusze unijne pomagają w rozwiązywaniu problemów, ale rozwój ten jest możliwy przy dostatecznych środkach własnych. 50 lat komunizmu Polsce i w pozostałych krajach nadbałtyckich ,które weszły do unii spowodowały ogólne zacofanie systemu gospodarczego. Panująca w Polsce korupcja i system państwa Aleksandra Kwaśniewskiego oraz „Jego ludzi” powoduje, że pasowałoby ten system zbudować na nowo – po 15 latach wolności. Zabrakło również w Polsce lustracji, która byłaby gwarantem sprawiedliwości społecznej w Polsce i rozliczeniem z dawnym komunizmem. Inne kraje przed wejściem do unii zrobiły to i ich systemy gospodarcze rozwijają się w miarę szybko, a co najważniejsze  sprawiedliwie. W  Polsce jest również nierozwiązany problem mienia zabużańskiego pozostawionego na wschodzie podczas okupacji niemieckiej. Sprawy te powodują ogólne cofnięcie Państwa Polskiego. Twierdzę, że bez większego zainteresowania Unii wschodem dalsze wyrównanie różnic jest niemożliwe.

Wojciech Urbański

 

oraz piąty artykuł:

Article about European Markets, and Polish market

POLAND in EU – European Union

 

At the beginning of an article there should be mentioned that Poland as a country in EU is at the doorsteps of restructuralization and there are huge investments in infrastructure and commercial and residential investment from the side of developers and big investors from other coutries from EU capitalist investors and US investors the same way.

Poland GDP prospective is going to grow up in 2011 for about 4.4% accordingly to the GDP growth from 2010 for up near 4.5%. The stock exchange is stabilized and for this and  upcoming year 2012  there will be some newcomers quoted on the Warsaw Stock Exchange as it goes about WIG and WIG20 and mWIG –stock exchange indicators. There are big structure investments in infrastructure and commercial markets and shops in upcoming year before EURO 2012 Poland-Ukraine. Huge investment in Euro 2012 is bigger than expected, use of private equity in firms is becoming bigger and bigger. Bigger worth of Polish currency Złoty – PLN , bigger gains in Export statistics. There is opportunity of much more influence on Polish Export.

Polish currency unit PLN – ‘Polski Nowy Złoty’ is correlated mainly to the Euro and US Dollar in nearly 80%- 90% and is becoming leader in Eastern EU – Europe Countries.

Estimated PKB – National Economic Growth for period 2011 is 4 % in a year time, year to year and estimated for 2012 for about 3% or a little bit more. By the organization ‘Instytut Globalizacji’ Poland as  a country obtained 29 place and by the World Economic Forum 39 place in the world. There is opportunity to set up Polish Silicon Valley in some regions of Poland according to the article from Newspaper – ‘Rzeczpospolita’.  According to finanacial situation in Polish cities there is opportunity to set a lot of new ‘cultural and economic events’ in the biggest cities in Poland such as Wrocław, Poznań, Warsaw, Katowice, Cracow, Trójmiasto-  Gdańsk- Sopot- Gdynia, and Lublin , Rzeszów – east parts of Poland –EU.  Polish Universities are offering Managemnet studies on the level of Western part of EU and coherent to the MBA program in the USA, in such cities like Warsaw – private Kozminski Business School and public SGH- Szkoła Główna Handlowa and University of Economics in Cracow , Poznań and Wrocław. The situation of Polish credibility is higher than expected and is aproximately on the level of A- apart from such countries like Italy A+.

As it goes about polish airports between polish cities about 946 thousand people had flown by airplane in year 2010 and  it’s 9.3 % growth.

Polish city Krynica Zdrój has hosted polish economic forum in this beautiful mountain city and it hosted such well known polish politics and european managers and investors.

Poland obtained 67.3 billions Euro in dotations for the projects to end of 2015 for such projects like ‘Infrastructure and environment’ ,‘Human Supplies’ ,‘Innovation economy’, and ‘technical help’ and ‘ European territorial cooperation’ in a number of 27.9 billions Euro help.

There are some supplies of Polish gas which can be produced in a number of gas landfills for supplies of polish economy or even for export for about 100 years from now, the projects of producing polish gas is invested by American firms.

As far as Poland goes forward as more about economy we know, and much better projects we introduce. It’s best opportunity for American investors to have its projects in the fastest growing economy in the region. Believe it’s the way for investors to be quoted on Warsaw Stock Exchange and to be listed and for Polish export better opportunity to obtain funds for development on the levels of polish currency.

 

Mam nadzieję ,że to będzie początek mojej kariery dziennikarskiej , te artykuły mam zarchiwizowane na pen-drivie. Założeniem było opublikowanie mojego warsztatu dziennikarskiego oraz rozwinięcie zdolności w tym zakresie. Miałem okazje również uzyskać telefon od portalu internetowego , gdzie szukali osoby na stanowisko redaktora naczelnego, tegoż portalu. Nie aplikowałem, gdyż podupadłem trochę zdrowotnie i bez pieniędzy na start nie mógłbym aplikować na takie ważne w sumie stanowisko.

Teraz po pewnym czasie od tych wydarzeń, marzę wręcz o tym aby pisać do jednego z dzienników, bądź tygodników amerykańskich w USA. Mam nadzieję że jeśli uzyskam zieloną kartę – Green Card, pozwoli mi to na spełnienie moich najskrytszych marzeń. Motywacja w tych najbliższych wydarzeniach jest niezwykle ważna, gdyż potrafi ugruntować we mnie przekonanie ,że mi się uda osiągnąć te mniejsze i te większe cele.

 

Pragnę , aby po przeczytaniu tej książki, chociaż kilkanaście osób będzie natchnionych i spowoduje w kilkunastu osobach przemianę, na motywację i osiąganie celów. Mówi się że mamy tylko jedno życie , idąc tą zasadą rzeczywiście powinniśmy skoncentrować się na tym i tylko na tym aby spokojnie sobie żyć , zadbać o to otoczenie najbliższe czyli , dom , rodzinę oraz aby rodzinnie spędzać czas. Jeśli mamy to już zagwarantowane to jesteśmy w stanie zabrać się za osiąganie tych mniejszych i większych celów. Mam nadzieje ,że wielu z was drogich czytelników ma , posiada już ułożone życie, gdyż jeśli chodzi o mnie, to ja powoli układałem sobie życie w zgodzie z wiarą, własnymi zasadami oraz własnymi przekonaniami.

Jeśli to mamy zapewnione, można powiedzieć szukamy, miejsca , gdzie możemy się przemieścić, coś nowego zobaczyć, czegoś nowego doświadczyć.

Jest to głównie związane ze studiami jeśli ktoś z was jest po liceum, albo z pracą , jeśli ktoś poszukuje, jakiejś ciekawej pracy, szuka panny na żonę,lub kawalera na męża.

Wiara daje w tym sensie dużo , gdyż człowiek nie boi się bywać w nowych miejscach , jeśli żyje w zgodzie z wiarą.

Aby doświadczać różnych rzeczy w sensie bycia w nowych sytuacjach, człowiek musi najpierw żyć w zgodzie z własnym organizmem, z tym czy może się przemieszczać swobodnie, czy też nie doskwierają człowiekowi różne choroby. Ważne jest również aby zorganizować się w czasie i przestrzeni , aby dobrze znajdować się w różnych sytuacjach. Jeśli chodzi o mnie to wiara dała mi dużo od 2007 roku choć nie do końca później systematycznie uczęszczałem do kościoła ale od stycznia dla mnie ważna data 9 stycznia praktycznie cały czas dwa lata uczęszczam do kościoła i dostaję łaski od Pana Boga na to życie moje, i osiągam sukcesy to jest na studiach Zarządzanie , średnia I roku 4.64 i pierszy semestr II roku 4.68 poza tym LCCI- to jest London Chamber of Commerce and Industry, LEVEL I na 76 % , zdane z wyróżnieniem – passed with distinction oraz uczęszczanie na koszykówkę turniej podkarpacia w koszykówce, jak również samorząd studencki praktyki w Radio uczelnianym oraz Język włoski na I roku.

Motywacja daje mi dużo w uczestniczeniu w powyższych wydarzeniach, organizuje się w czasie i przestrzeni doskonale i to powoduję że od 2 lat idę z sukcesem w przyszłość. Studia Krakowskie traktuje jako początek drogi po liceum i jest to czas na rozmyślania co można ciekawego w życiu jeszcze zrobić. Tak więc motywacja w połączeniu z wiarą powoduje, że można przenosić góry i unosić się nad nimi z wiarą po to aby osiągać swoje życiowe cele.

Dla wielu z nas ważne jest aby żyć w zgodzie z sobą samym, aby podążać za własnymi myślami i aby żyć w zgodzie z zasadami które sami wyznajemy, aby nie przekraczać granic przyzwoitości i zasad życia w społeczeństwie.

Jeśli nawet sprzeniewierzymy się wobec własnych zasad to i tak ważniejsze są te chwile których jest więcej, które spędzamy w rodzinie, w pracy, w kościele a także w wyjazdach, tych wypoczynkowych jak i tych z pracy.

Najważniejsze to nie myśleć o tych złych chwilach które mogą nas spotkać tylko o tych dobrych, taka wizualizacja najlepszych chwil. Spotkałem się kiedyś będąc małym dzieckiem , z pojęciem wizualizacja i zastosowałem w swoim życiu , efekty były ciekawe, bo w połączeniu z wiarą można sobie uzmysłowić, że nas, mnie też powinny spotykać najlepsze chwilę i to trzeba sobie zwizualizować. Oczywiście na pewno nadejdą te chwile związane z odejściem naszych najbliższych ale wierzymy wtedy że taka jest kolej losu i trzeba się z tym pogodzić i najważniejsze jest zachować święty spokój i nie panikować ,tylko jakoś to sobie wszystko wytłumaczy i mieć nadzieje, że nasi najbliżsi odeszli do domu Pana.

Wizualizacja powoduję że wyobrażamy sobie przyszłe chwile w postaci obrazów, jak wszystkie wydarzenia powinny wyglądać i jak postępować w różnych sytuacjach.

Przykładowo jeśli chodzi o mnie to wizualizuję sobie różne sytuacje ,mam nadzieję z przyszłości, na temat najbliższej pracy w Niemczech oraz sytuacje na studiach w Krakowie, na magisterskich studiach uzupełniającym SUM oraz na IBS – to jest International Business Studies na UEK w Krakowie, oraz na studiach w Niemczech. Muszę sobie jeszcze zwizualizować pracę za granicą zarobkową, aby zarobić na studia i uzyskać stypendium do Berlina z językiem niemieckim na poziomie C1. Mam nadzieję że przyda mi się w tym Green Card – Zielona Karta i zwizualizuje sobie prace w USA w Nowym Jorku.

Wizualizacja jest ważnym czynnikiem, w życiu każdego z nas gdyż pozwala nam się spełnić w sytuacjach w życiu codziennym i z większym efektem osiągnąć sukces. Oglądałem kiedyś film „ The Secret of my Success” z Michael J Fox’em w roli głównej. Zwizualizował on sobie prace w Nowym Jorku a pochodził z prowincji i gdy przyjechał do Nowego Jorku to znalazł mieszkanie w opłakanym stanie oraz prace gońca w jednej z korporacji.

Kombinując w firmie był na pozycji managera i gońca jednocześnie. Ponieważ był to film wszystko było możliwe, a pracę znalazł w korporacji u cioci męża czyli swojego wujka. Jest to niezwykła historia, opowiadająca o tym jak działała Ameryka lat ’80 i to całych ’80 lat. Życie ludzi na pozycjach, spotkania, meetingi w pracy i po pracy, a także młodych ludzi żyjących w wielkim kotle w Nowym Jorku.    Po atakach na WTC 11 września 2001 roku takie widzenie Świata w kolorowych barwach a chodzi o USA , czyli ten „Wielki amerykański sen” , takie życie nie było możliwe. Ciężko było żyć na poziomie i doświadczać wielu ciekawych rzeczy, w życiu , w rodzinie, w kościele, w pracy poza nią i na grillach i meetingach.

Jeśli chodzi o mnie to jako Jarosławianin, Polak, Europejczyk a także sposobem życia Amerykanin , walczę o taką Amerykę czy też Unię Europejską , aby był wypełniony „American Dream” w Polsce w Unii Europejskiej w ramach NATO czy też powszechnie Ameryki i demokracji, a także kapitalizmu.

Podsumowując, Amerykanie właśnie są specjalistami w motywacji a także wizualizacji ich przyszłego życia. Z wiarą również nie są na bakier i , wierząc mocno, znajdują się w sytuacjach zwanych „American Dream”. Czyli życie zgodnie z zasadami to jest na samym początku , od dziecka , wiara, kościół , szkoła , dzieciństwo , zabawki, po szkole , znajomi, zabawy na ulicy , w domu , a także później liceum , studia i wejście w dorosłe życie, praca , pierwsza, zmiana pracy, żona, mąż rodzina dziecko, czy też dzieci, oraz awans zawodowy, a także wycieczki, i urlopy, z dziećmi w USA, czy poza nimi, a także starość, i bycie mentorem , starszyzna w rodzinie, w rodzinach. To wlaśnie powyższy tok rozumowania jest wlaśnie „American Dream”. Motywacja na życie jest niezwykle ważna, gdyż dzięki niej możemy osiągnąc sukces w dorosłym życiu.

Jeśli chodzi o mnie to to ja osiągnąłem podobne cele do „American Dream” , osiagnąłem Szkołę Podstawową nr 5 w Jarosławiu, zabawę na Kolonii Oficerskiej gdzie mieszkam, a także później liceum w Jarosławiu, studia pierwsze 3 lata zaliczone na UEK w Krakowie, a także przerwę w studiach i psychoterapię w ośrodku psychoterapeutycznym w Jarosławiu, pierwsza praca w ubezpieczeniach w Generali TUI S.A. W Krakowie w 2006roku ,a także w  AXA S.A. W Jarosławiu w 2008roku, a także praca i pomoc w Firmie Rodzinnej specjalizującej się w sprzedaży obuwia sportowego w PANTERA s.c. w Jarosławiu. W 2011 podjąłem studia w Jarosławiu na PWSTE to jest na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie i jak wcześniej napisałem uzyskałem średnią I roku 4.64 i 3 semestru 4.68.

Towarzyszą mi w tym te trzy główne czynniki wyżej opisane, czyli motywacja , wiara i wizualizacja, potrafię sobie wyjaśniać ,że zaistniałe sytuacją są właśnie tym co chcę doświadczyć w życiu, motywuje się prawidłowo i z wiarą idąc przez życie, osiągam te cele mniejsze i większe.

Polecam wszystkim takie ćwiczenie polegające na odnalezieniu w sobie motywacji, do jakichś określonych celów, aby stworzyć system polegający na motywacji, a także wierze oraz wizualizacji , określonych celów.

Najpierw polecam zaglądnięcie takie sytuacyjne w głębię samego siebie i znalezienie najprostszej i najważniejszej motywacji do życia, to jest podstawowej życiodajności pomiędzy ciałem, duszą a umysłem a później przez wypełnienie podstawowych czynności życiowych to znaczy higieny osobistej, schludnego ubioru i podstawowych czynności takich jak jedzenie , spożywanie posiłków a później picie wody, herbaty , kawy.

Dzięki tym czynnościom stworzymy podstawowy cel życia czyli funkcje podstawowe według piramidy Maslowa.

Żyjemy w rodzinie więc kolejnymi podstawowymi

funkcjami będzie rozmowa w rodzinie i korelacje w rodzinie, wspólne oglądanie telewizji, spożywanie posiłków. Ważne jest również, co polecam czytelnikom , jest pójście do kościoła i zrobienie należytego rachunku sumienia, czy kiedykolwiek działaliśmy wbrew własnej woli oraz polecam na spojrzenie na otoczenie ludzi w kościele i zobaczenie że nam się żyje na dobrym poziomie i zdarzają się ludzie żebrzący pod kościołem czy też biedni gorzej ubrani w kościele. Dostrzeżemy że nam się żyje na lepszym poziomie, ale jednocześnie rozumiemy poprzez wiarę i kościół, że współczujemy tym innym w kościele, jest to najlepszy sposób na rachunek sumienia.

Do tych powyższych funkcji dołączymy dodatkowe funkcje jak prowadzenie samochodu na zakupy, do kościoła , do miasta które to funkcje świadczą o standardzie życia. Trzeba przyznać że kiedyś w Polsce nie było samochodów , a później były ale dostępne nie wszystkim. Gdy mamy wypełnione podstawowe założenia piramidy Maslowa to szukamy kolejnych funkcji znajdujących się wyżej w piramidzie Maslowa. Wiara jest również niezwykle ważna. Jest również ważne życie i ofiarowanie się drugiej osobie, ale nie jest to najważniejsze , bo czasami niektórzy wolą ułożyć sobie życie osobiste i później znaleźć kogoś i pobrać się, ożenić się, wyjść za mąż. Po osiągnięciu pewnego pułapu standardu życia, jest łatwiej przenosić góry i łatwiej osiągać cele te mniejsze i te większe. I wtedy można znaleźć drugą połówkę na życie. Jeśli chodzi o mnie to osiąganie celów jest ważniejsze od bycia z drugą połową i wtedy łatwiej jest osiągać cele, ale nastawiam się na szukanie partnerki w wieku 30 lat więc jak to niektórzy mówią przynajmniej w USA, życie zaczyna się po trzydziestce. To życie rodzicielskie jest ważne niezwykle ale w Polsce jest całkiem niski wiek zachodzenia w ciążę, jeśli chodzi o USA to jest wyższy, a w Unii Europejskiej najwyższa średnia wieku zachodzenia w ciążę jest w wieku 33 lat w Irlandii.  Zakładanie rodziny jest już w planach młodych ludzi , zastanawiają się oni jedynie jak pogodzić, założenie rodziny z finansami, gdyż w Polsce jedni zwracają uwagę na finanse i po osiągnięciu określonego dochodu zakładają rodzinę , a inni młodzi nie myśląc o tym mają wcześnie dzieci. Motywacja jest w tym przypadku niezwykle ważna, gdyż człowiek umotywuje się będąc z dziewczyną chłopakiem, czy też w późniejszym życiu z mężczyzną, kobietą na studia i późniejszą pracę zarobkową po to aby osiągnąć najpierw pewien poziom, standard życia. Wiara powoduje to, że para osób chce żyć sakralnie w rodzinie, w życiu rodzinnym , po ślubie , prędzej niż przed ślubem, życie jest łatwiejsze i na pewno dziecko narodzone z takiego związku, z małżeństwa ma lepiej.

Możemy również sobie wizualizować przyszłe sytuacje, w rodzinie , z dziećmi, po to aby to się spełniło, od jednej decyzji o małżeństwie zależy dalszy los rodziny, czy dzieci są chciane w rodzinie czy też nie. Młodzi ludzie, którzy mają wcześnie dzieci często nie zastanawiają się nad tym że nie maja odpowiednich finansów po to aby już nie tylko założyć rodzinę w formie małżeństwa ale wcześniej , jak mają dzieci przedwcześnie. Młody człowiek od dziecka wychowywany przez rodziców , dobrze wychowywany jest w stanie się tak umotywować na naukę i osiąganie celów, że założenie rodziny jest ważne , ale nie najważniejsze i jest skoncentrowany na osiąganiu celów naukowych, firmowych a także dbania o dobro i dobrobyt w swojej

własnej rodzinie, a dopiero później założenie rodziny. Przypadki w wielu rodzinach , wręcz tysiącach rodzin świata zachodniego, Unii Europejskiej USA , Kanady, dowodzą ,że ten proces polega na tym, że ważniejsze jest umotywowanie się na osiągnięcie dobrobytu , a dopiero później danie lepszych szans nowemu pokoleniu , czyli dzieciom, wnukom. Ważny jest również promil przyrostu pokoleniowego, który w Polsce jest zachwiany i obecnie mamy więcej umierających niż rodzących się dzieci w ciągu roku. Różnica pomiędzy naszym krajem a krajami zachodnimi polega na tym , że Amerykanie i obywatele Unii Europejskiej od co najmniej dwóch pokoleń dbają , o osiągnięcie dobrobytu, natomiast Polska wkracza w okres dobrobytu i powoli , ludzie zaczynają się zastanawiać

nad ilością dzieci , a możliwościami finansowymi i stąd ten niski przyrost naturalny. Może dojść do przemiany międzykulturowej i międzypokoleniowej i być mniej ludności ale o lepszym standardzie życiowym i osiągnięciach. Wiele Polek i Polaków łączy się teraz w związki międzykulturowe, międzynarodowe i stąd te przemiany w Polskiej gospodarce, często mieszkają za granicą i tam na emigracji układają sobie życie rodzinne, często posiadając wyższe dochody niż byłoby to możliwe w Polsce.

Dobrobyt jest ważnym czynnikiem który powinniśmy osiągnąć w Polsce ale przy odpowiedniej polityce Rządu RP , odpowiedniej polityce pracy, aby stopniowo zmniejszać bezrobocie w Polsce, przy zachowaniu odpowiednio niskiej luki w budżecie Polski i także odpowiedniej polityce międzynarodowej, poprzez realizację finansów RP w ramach finansów międzynarodowych. Zachowanie balansu w wydatkach spowoduje docelowo, że rzeczywiście w Polsce będzie się rodzić więcej dzieci niż umierać starszych ludzi. Ważne jest aby ta polityka polegała na odpowiednim zbilansowaniu budżetu a także procedurach prorozwojowych na stanowiska pracy w Polsce. Polska już jest w pełni krajem demokratycznym w środku Europy i na wschodzie Unii Europejskiej, który był w ostatnich latach „Zieloną wyspa” o wszystkich wskaźnikach gospodarczych na odpowiednim poziomie, dodatnim wzroście PKB. Jedynie stopa bezrobocia jest na poziomie prawie 14% więc dosyć duża. Na szczęście obecny Rząd RP jest pozytywnie umotywowany na osiąganie celów, i bilansuje budżet na odpowiednim poziomie wraz z odpowiednią polityką NBP , Narodowego Banku Polskiego , który pozostał na szczęście niezależny, i wprowadza swoją politykę monetarna. Polityka fiskalna leży w gestii Rządu RP. Od strony polityki fiskalnej i monetarnej z bezrobociem niewiele się zdziała. Potrzebna jest odpowiednia polityka dla firm polskich i zagranicznych w tym unijnych i amerykańskich na rozwój rynku pracy i stworzenie nowych możliwości pracy w Polsce. Dla znających języki jest możliwość pracy za granicą, i tworzą oni PKB Polski pośrednio , gdyż posiadają rodziny w Polsce, i tu też posiadają swoje nieruchomości. Rodziny mieszkające za granicą , często wydają zaoszczędzone pieniądze w Polsce co wpływa na wzrost PKB Polski.

Jeśli chodzi o nas drodzy Czytelnicy, ważne jest aby odpowiednio się umotywować, na życie, i przerwać nieczęsto pasmo porażek i spróbować nauczyć się nowego języka, najłatwiej języka angielskiego a także nauczenia się czegoś nowego, po to aby przydało się to w pracy za granicą. Marzeniem wielu osób wyjeżdżających jest dostanie ciekawej pracy za granica i później założenie firmy w Polsce. Trzeba sobie uzmysłowić, że bezczynność jest zła i należy zrobić cokolwiek z naszym życiem , aby to przyniosło określone profity, i abyś się poczuł lepiej doświadczając czegoś nowego.

Nawiązując do tematu Rządu RP i polityki fiskalnej i monetarnej , to może wielu z nas nie zgadza się z jego poczynaniami, ale polityka jest stabilna, jedynie my, od nas samych możemy wymagać poprawienia własnego bytu i dojścia do dobrobytu. Powyższe tematy są ze sobą powiązane, gdyż motywacja i wiara i wizualizacja tworzą naszą sferę życia natomiast Rząd RP i odpowiednia polityka stwarzają nam otoczkę gospodarczą, w ojczyźnie Polsce i polskiej gospodarce, gdzie egzystujemy z naszymi rodzinami. Poprzez motywację, każdy człowiek się realizuje i osiąga swój poziom dobrobytu, a w ten sposób każdy z nas z osobna i wszyscy razem , tworzymy polską gospodarkę. Spróbujmy w życiu czegoś nowego, nowych doświadczeń, nowych sytuacji, nowego ja  poprzez przemianę, i rozpoczęcie swojej drogi od piramidy Maslowa i poprzez małe kroki osiąganie dobrobytu, własnego „ja” i poprzez otwarcie własnych możliwości dojście do dobrobytu świata zachodniego. Możliwości stoją przed nami otworem i możemy je zrealizować, wizualizując sobie przyszłe sytuacje i te w których chcemy się znaleźć w przyszłości. Dla was drodzy czytelnicy ważne jest , aby małymi krokami , krok po kroku , organizować się wraz z rodziną, aby osiągnąć odpowiedni poziom dobrobytu.  Amerykanie od pokoleń organizują się w rodzinach i tworzą gospodarkę Amerykańska, która po atakach na WTC została zachwiana, ale potrafi się odbudować i krzyczeć czy też skandować ze zgliszczy WTC „tu jest Ameryka– USA” i mówić całemu Światu „USA, USA, USA”.

Amerykanie podjęli ciekawą drogę wzrostu PKB w ramach Stanów poprzez rozwój przedsiębiorstw , korporacji i które mają swoje siedziby na całym Świecie. Jest tam niesamowity rozwój technologii poprzez rozwój badań naukowych. W Polsce jest też szansa na szybki rozwój, mamy zdolnych informatyków, którzy po Amerykanach i Hindusach są jednymi z najlepszych , a także innych naukowców , którzy tworzą między innymi „Grafen” ,który może służyć w technologii komputerowej. Jest to niezwykła szansa dla Polski zaistnieć na rynku technologii informatycznej. Amerykanie z największej życiowej porażki są w stanie się podnieść i wyjść na prostą, i osiągnąć sukces. Chciałbym zaszczepić ducha Amerykańskiego w Polakach aby z uśmiechem na twarzy szli przez życie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz