„Marketing usług i produktów, a uwarunkowania psychologiczne klientów” – własna teza NEW!

„Marketing usług i produktów, a uwarunkowania psychologiczne klientów” – własna teza NEW!

„Marketing usług i produktów, a uwarunkowania psychologiczne klientów”
– własna teza NEW!

Z punktu widzenia psychologicznego, marketing usług i produktów jest uzasadniony i do zastosowania we wszystkich organizacjach, korporacjach i mniejszych i średnich firmach produkcyjnych i tych z zakresu usług. Wiążą się te uwarunkowania psychologiczne, z utożsamianiem się ludzi jako klientów z danym produktem, oraz z samym sposobem zaspokajania potrzeb, dóbr i usług. Psychologicznie rzecz biorąc, każdy klient – konsument kupuje to co mu jest potrzebne i w ten sposób zaspokaja potrzebę, ale również może wrócić psychologicznie do danego produktu danej firmy oraz może utożsamiać się z marką. Marka jest niezwykle ważnym elementem przedsiębiorstwa. Markę można tworzyć przez lata, lub jeśli jest dźwięczna nazwa lub znak firmowy, ludzie przyzwyczajają się do marki bardzo szybko i staje się ona marką przodującą- market leader. Występuje również w przypadku występowania marek zasada owczego pędu, czyli uwarunkowania klientów polegające na tym, że konsumenci podlegają zjawisku powtarzalności zakupu zgodnie z tym jak postępują inni klienci na rynku, jak inni się zachowują. Marketing jednak to nie tylko marka, ale także sposób eksponowania produktu na półkach sklepowych , a także sposób dostarczenia produktu lub usługi do konsumenta ostatecznego, konsumującego produkt lub usługę. Marketing i elementy logistyki produktu, powodują że w XXI wieku produkt jest właściwie dostarczany tam gdzie jest potrzebny, stąd badania marketingowe i kopalnia wiedzy o produkcie i sposobie zaspokajania potrzeb. Logistyka jest elementem marketingu gdyż liczy się sposób organizacji hurtowni, dystrybucji produktów , które w sposób najefektywniejszy trafiają do konsumenta. Kanał dystrybucji ma znaczenie dla zysków osiąganych przez producenta i hurtownika , a także dystrybutora produktów zagranicznych do danego kraju, czyli importera, lub eksportera który poprzez kanały dystrybucji, marketing i logistykę eksportuje produkt do innych krajów. Chodzi w tych wypadkach o dostarczenie produktów po najniższych kosztach, można powiedzieć zgodnie z koncepcją „just in time” dzięki której nie występują , albo są ograniczone koszty magazynowania, a zapotrzebowanie jest szacowane na bazie badań marketingowych. Psychologicznym aspektem całego marketingu i logistyki jest to jak postępują producenci dystrybuując produkt, jak konsumenci widzą i postrzegają produkt lub usługę oraz czy są chętni po raz drugi albo kolejny nabyć produkt oraz czy są wiernymi klientami i są w stanie zareklamować produkt „z ust do ust” polecając go dalszym klientom.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz