Marketing polityczny sportowy i gwiazdorski oraz inne rodzaje -projekt uczelniany

Marketing polityczny sportowy i gwiazdorski oraz inne rodzaje -projekt uczelniany

Marketing polityczny sportowy

i gwiazdorski

oraz inne rodzaje

marketingu występującego w wielu dziedzinach życia

 

 

 

Wojciech Urbański

nr albumu 87378

Wydział Zarządzania i Marketingu

studia dzienne Euromarketing

  

ROZDZIAŁ I

I Jakie są różnice między różnymi rodzajami marketingu? –

W sumie działają na tym samym rynku można w ten sposób powiedzieć. Powiązania są bardzo mocne. Przyjmijmy, że Rynkiem jest rynek Unii Europejskiej. Występują różnice międzykulturowe na tych rynkach. Jest to związane z różnością podejścia do różnych kultur i obcych języków. Jeśli chodzi o różne rodzaje marketingu to w sumie powinny te jednostki, czyli politycy, sportowcy i gwiazdy podchodzić w sposob spokojny, rzeczowy i ważne jest, aby znały kilka języków.

Gwiazdorstwo europejskie dopiero się tworzy na szeroką skalę tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. W sumie każdy kreuje się na własną rękę zamiast skorzystać z porad menedżerów W USA króluje Associated Press podająca wzmianki o gwiazdorach.

W Europie też powinna powstać taka jednostka która by odnajdywała gwiazdy polityki estrady filmu teatru i sportu.

Powinna istnieć wymiana miedzy agencjami europejskimi i amerykańskimi.

 

II. Plan kreowania marketingu

2.1 Uzyskanie rozgłosu poprzez różnego rodzaju działalność lepiej pozytywną niż negatywna

2.2 Utrzymanie sie w telewizji ( reklamy programy i show)

2.3 PR- dbanie o public relations and GP czyli good publicity

2.4 Pozyskiwanie informacji o konkurentach w drodze do sławy czy dobrego mniemania wśród ludzi

2.5 FKTA – First knowledge then acting – czyli działanie bez pośpiechu na rynku europejskim (przykład Książe Harry GB Great Britain)

2.6 CV learning studying follow step by step – czyli

krok po kroku do sukcesu , studiowanie własnego CV i korekta

2.7 Szybki sukces to żaden sukces.

2.8 Po osiągnieciu sukcesu – “uważaj bo szybko można spaść z drabiny”

III. Marketing i historia marketingu.

Marketing jest stosunkowo młodą dziedziną życia. Najszybciej rozwinięta przez znanych marketingowców , między innymi Kotlera wyróżnionego wieloma amerykańskimi nagrodami.

W Unii Europejskiej rozwinął się na poczatku lat 90 tych kiedy to weszły jeszcze raczkujące reklamy gdzię telewizje zaczęły zdobywać niezależnosć, a było to związane z przemianami ustrojowymi. W Polsce dynamicznie ten rynek się otwierał w 1991 roku w ubiegłym stuleciu. Wielu ludzi było zaciekawionych reklamami wszelkiego rodzaju , a było to tak zwane product marketing placement czyli lokowanie produktu na rynku. Reklama ewoluowała. Został wprowadzony endorsement i stąd gwiazdy które były kreowane powoli od 1989 roku w Polsce i w sumie w Europie też , zaczęły reklamować różne produkty.

Można powiedziec ze w marketingu najpierw powstał produkt a pozniej endorsment i gwiazda. Jeśli chodzi o gwiazdy amerykańskie to w latach 20 tamtego wieku pojawila sie telewizja i a reklamy w latach 50 tamtego wieku. Europa zachodnia nie miała jeszcze za dużo technologii a w Europie Wschodniej i ZSSR panował komunizm.

Do 2004 można powiedziec czyli wejscia kilku krajów do Unii i Bułgarii i Rumunii w styczniu 2007 roku Euromarketing zaczyna się rozwijać jako całość usług marketing placement i marketing star placement. Wszystkie telewizje zauważają zmiany w rodzaju reklam. OD 1989 roku reklama zaczeła ewoluować i obecnie jest ona na poziomie futurystcznym.

Reklama rozróznia różne rodzaje reklama przyziemna – codzienna oraz reklama futurystyczna reklamująca produkty najnowsze udoskonalone w XXIwieku

W XX wieku Unia Zachodnioeuropejska ustanowiły Traktaty rzymskie w 1957 roku. Nie było jeszcze rozwiazań internetowych , nie było komputerów w powszechnym użyciu. Słabe były stosunki UZE z USA ale były możliwe. Marketing z szybkim rozmachem rozwijał się w USA (lata 50 wszechobecna telewizja, amerykanie wysłani na wojnę w Europie i na całym świecie)

Jeśli chodzi o Układ Warszawski i państwa byłego bloku wschodniego to panował tam komunizm (Stalin panował do 1956roku kiedy to nastąpiła odwilż sowiecka. Układ warszawski zaczął istnieć od 1945roku. Marketing podstawowy w Bloku Wschodnim polegał na plakatach o Stachanowcach i propagandzie sowieckiej.

Dopiero wielkie przemiany nastąpiły w 1986 roku kiedy to Michaił Gorbaczow wprowadził “pierejstrojkę” czyli “uzdrowienie” . W 1989 roku padł mur berliński i nastąpił przełom w marketingu międzynarodowym. Kraje Wspólnoty Europejskiej udostępniły i USA udostępniły technologii marketingowych. Powoli były wdrażane we wschodniej części Europy. Kraje te jak Polska, Czechy , Słowacja próbowały się unowocześnić. Marketing i reklama poglądów ( jeśli chodzi o marketing polityczny) umożliwiały dalszy rozwój tych krajów.

Od 1957 roku UZE próbowała współpracować z USA, które były bardzo dobrze rozwinięte. UZE i USA utworzyły NATO które za cel uważały uwolnianie krajów na podstawie Fundacji Helsińskiej o obronie praw człowieka.

W USA od 1920 od momentu telewizji , może pozniej, znani marketingowcy jak Kotler wprowadzali marketing do gwiazd sportu ,telewizji , polityki

W Polsce od 1989 roku marketing raczkuje , najpierw marketing reklam ,później polityczny a jeszcze później aktorski

W 2007 roku PR i Marketing jest w doskonałej kondycji i dobrze funkcjonuje w Polsce W USA w 1989 roku marketing był już rozwinięty na szeroką skalę a w 2007 roku marketing europejski i amerykański zrównał się.

Możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy USA i Unią Europejską.

W 2004 roku 1maja po wejściu Polski do Unii Europejskiej marketing polski został włączony w struktury Unii Europejskiej i możliwa jest wymiana doświadczeń na tym polu.

Na polskich uczelniach między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przykładowo istnieje specjalność euromarketing, która się rozwija.

Studenci poznają systemy marketingowe w wielu dziedzinach życia a także Prawo Unii Europejskiej

W latach 90 tamtego wieku marketing związany był z rozwojem telewizji i dziennikarstwa a także programów telewizyjnych interaktywnych. Europa wzoruje się na znanych ludzi od marketingu z USA czyli na Kotlerze a także J. Altkornie który tworzy podstawy marketingu , a dopiero na tych podstawach powstaje Euromarketing.

Wprawdzie w latach 90 istniał marketing i Polska posiada duży zasób marketingowców, ale ten kierunek dopiero się rozwijał i dopiero po roku 2000 może się rozwijać.

 

IV. Marketing gwiazdorski zaczyna się rozwijać

Europa powoli zaczyna znajdować miejsca gdzie gwiazdy europejskie mogą się wykreować Cannes , Wenecja , Rzym, Księstwo Monaco, wszystko jest pokazywane w telewizji i zdjecia i filmy ida na cały świat. Europa bierze pod tym względem przykład z Holywood i Nowego Yorku gdzie gwiazdy kreują sie chodząc na wernisaże czy do restauracji.

Europejskie kino powoli się rozwija, choc nie było ostatnio dobrych przykładowo polskich filmów, a to jest stworzony cały przemysł muzyczny filmowy itp.

Coraz więcej się pisze w róznych gazetach i tabloidach i gwizdach Europa potrzebuje gwiazd na terenie Europy, żeby dalej się rozwijać.

V. Marketing polityczny rozwinął się glównie w Stanach Zjednoczonych wszyscy byli prezydenci byli promowani na prezydentów USA poprzez marketing

Europa tworzy swoje struktury od 1953 roku i w sumie nie ma jeszcze funkcji reprezentatywnej prezydenta Unii Europejskiej. Teoretycznie do 2015 roku istnieje traktat z Joaniny podziału głosów w Parlamencie Europejskim

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej istnieją wybory do Europarlamentu i pozostałe wyboru do jednostek parlamentów europejskich poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Marketing zaczyna sie od parlamentu w przypadku Polski do Sejmu i Senatu , a następnie najbardziej wyróżnione marketingowo jednostki zasiadają w Parlamencie Europejskim (między innymi Bronisław Geremek i inni) Według frakcji.

Związane jest to z gradacją prawa wg zasady piramidy ,to znaczy Prawo Unii Europejskiej nad prawem państwowym, na najwyższym stopniu powinna stać Konstytucja Europejska korzystająca z dorobku państw Unii Europejskiej takich jak Polska 1791to jest 4 lata po ustanowieniu konstytucji amerykańskiej czy Francja kilka lat później, które najszybciej w Historii uchwaliły konstytucję. Prawo Europejskie wprowadza szereg dyrektyw , rozporządzeń a także zaleceń i opinii.

Polska decydując się na wstąpienie do Unii Europejskiej zdecydowała się na przestrzeganie dorobku UE od 1953roku

czyli Pierwotne prawo wspólnotowe a także niepisane pierwotne prawo wspólnotowe oraz pochodne prawo wspólnotowe, czyli umowy zatwierdzane przez wspólnote (Rozporządzenia, dyrektywy do których dostosowują się państwa członkowskie a także decyzje , zalecenia i opinie) oraz akty prawne nienazwane.

Poliycy dbający o dobry wizerunek w UE powinni dbać o rozwój swoich umiejętności posługiwania sie prawem i dorobkiem UE.

Politycy dbający o dobry wizerunek i przyszli kandydaci do Parlamentu Europejskiego powinni znać zasady PR i Marketingu (ewentualnie korzystać z firm doradczych,

dbających o wizerunek w UE)

Politycy powinni dbać nie tylko o PR ale także o GP, czyli good publicity w pozostałych krajach UE.

Tworzenie się marketingu politycznego w strukturach Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem polityków w krajach Unii Europejskiej jest podobnie jak wyżej wspomniane Public Relations i Good Publicity. Aby wejść do Europarlamentu politycy muszą najpierw zaistnieć na arenie krajowej a dopiero później przez pełnienie różnych odpowiedzialnych funkcji , dojście jako cel ostateczny do struktur Unijnych i różnego rodzaju komisji. Jeśli chodzi o obejmowanie pozycji w Parlamencie Europejskim to, polityk musi najpierw uzyskać mandat PE, a następnie starać się być zauważonym poprzez PR i GP oraz starać się uzyskać poparcie danych partii ,w zależności do jakich frakcji należą. W przyszłości może powstać pytanie gdy będzie ustanowiony Prezydent Unii Europejskiej , czy będzie on wybierany w wolnych wyborach czy też spośród uczestników PE poprzez głosowanie na kilka kandydatur. Jest to pytanie do zasiadających w PE a także do Prawa Unii Europejskiej. UE posiada wiele frakcji ,które występują w PE w przeciwieństwie do systemu USA gdzie spośród dwóch partii Demokratów lub Republikanów, jest wybierany po jednym kandydacie chyba , że występuje jeszcze kandydat niezależny. Duża ilość frakcji powoduje że spośród każdej może być wybrany Prezydent UE reprezentujący Unię na całym świecie. System partii zmierza do tego że powinien się rozgraniczyć w PE system Prawicy , Lewicy i Liberałów , lub też Chadeków czyli elektoratu wsi europejskiej. Jest możliwe w przypadku reprezentowania UE przez Prezydenta istnienie prezydentów państw Unii, obecnie 27 działających w Unii. Ich funkcjonalność zależy od tego ,w którym kierunku pójdzie UE i jej prawo.

V. Marketing sportowy praktycznie zaczął się rozwijać dużo wcześniej niż przed rokiem 1989 w USA były gwiazdy NBA pozniej Footbalu amerykańskiego , NHL , baseballa.

W Europie były organizowane od 1989 Mittyng Tour – zawody lekkoatletyczne, to wpłynęło na rozwój sportu w Europie.

Przed 1989 roku przykładowo w PRL istaniały kluby głównie górnicze gdzie ludzie mieli rozrywkę, a w latach 80 brali udział z większą czestotliwościa w pucharach UEFA.

Marketing sportowy nie był jeszcze aż w tak dużej mierze rozwinięty.dopiero od 1989roku powstają różnice w zarobkach gwiazdorów piłkarskich (1992 olimpiada złoty medal dla Polski w piłce nożnej) w zależności od umiejętności.

Obecnie od 2000 roku wszystko jest znormalizowane, w każdym roku odbywają się mittyngi i Liga Mistrzów Puchar UEFA, a także FIBA Euroliga koszykówki.

Od wejscia Polski do UE powinna następować wymiana doświadczeń sportowych i ujednolicenie systemu marketingu sportowego w UE. Od 1989 roku rozwija się marketing sportowy i endorsment gwiazdorski, czyli reklamowanie przez gwizady usług i produktów.

VI. Marketing międzynarodowy– jest on bardizej obecny w Europie ze względu na scalalanie krajów UE oraz z wzgledu na różnice międzykulturowe. USA i UE wiodą prym we wszystkich rodzajach marketingu.

Strategie konkurencji w marketingu międzynarodowym

1) Analiza konkurencji

2) ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

3) strategie konkurencji

4) źródła przewagi konkurencyjnej firm międzynarodowych globalnych

AD 1.

Czynniki wpływające na poziom konkurencji w sektorze

a) liczba przedsiębiorstw

b) różnorodnośc

c) stopień zróżnicowania produkcji

d) stopień nasycenia rynku

e) bariery wyjścia

f) koszty zmiany dostawcy ( zmiana pracowników lub

wyszkolenia, im wyższe koszty gym niższa , mniejsza chęć

zmiany dostawcy

g) regulacje prawne (prawo Unii Europejskiej i Traktaty

rzymskie

 

Bariery wejścia do sektora

a) korzyści skali (wpływa na przychód – koszty = zysk firmy

b) korzyści wynikające z doświadczenia

c)dostęp do wiedzy fachowej

d) lojalność klientów w stosunku do marki – nie odbywa się to szybko

e) koszty kapitałowe związane z wejściem – uregulowania prawne, koszt technologii

f)dostęp do kanałów dystrybucji

g) wysokie koszty zmiany produktu

h)polityka rządowa

i)dostep do tanich czynników produkcji – jest ważny,

konkurencja nie mając dostępu produkuje po wyższych

kosztach

AD 2

Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

a) rykowa pozycja firmy mierzona udziałem w rynku

b) kosztowa pozycja przedsiębiorstwa

c) marka i zakorzenienie rynkowe”- znajomośc rynku

d) kompetencje techniczne i opanowanie technologii

e) rentowność i siła finansowa / analiza finansowa rentownosci

Macierz międzynarodowej konkurencyjości

 

Atuty produktów Zasięg geograficzny

mały duży

małe Plebejusze Ekspansjoniści

duże Baronowie Królowie

Przewaga strategiczna

Wskali sektora unikalnośc produktu niskie koszty

CELE STRATEGICZNE zróżnicowanie(2) niskie koszty(1)

w skali segmentu Koncentracja(3)

(1)niskie koszty – dostęp do tanich surowców , koszty są

najważniejsze, brak marketingu

(2)zróżnicowanie – działania marketingowe na dużą skalę ,

koszty zróżnicowania są zbyt duże

(3)koncentracja – wybieramy sobie jeden obszar rynku

 

Podział w sensie segmentu (szeroki, wąski zasięg)

Do korzyści z działalności globalnej można zaliczyc:

 1. 1.    Korzyści skali – wynikające z połaczenia w ramach

przedsiebiorstw funkcji realizowanych w przeds. Typu marketingowego

 1. 2.    Korzyści z kumulacji wiedzy i umiejętności – korzystani z mniej nabytych
 2. 3.    Korzyści z międzynarodowych powiązań i kontaktów

umożliwiają do powiązanych ze sob rynków zbytu oraz zespołó i czynników produkcyjnych

 1. 4.    Korzysci wynikające z niedoskonałości rynku globalnego

 

Istota i przesłanki rozwoju marketingu międzynarodowego

 1. 1.    Pojęcie marketingu międzynarodowego
 2. 2.    Teorie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa
 3. 3.    Motywy ekspansji zagranicznej przedsiebiorstw
 4. 4.    Podejscia do rynku w marketingu międzynarodowym

AD 1.

Marketing międzynarodowy jest rozumiany jako aktywność

przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych ( na arenie

międzynarodowej)

Marketing to triada elementów – planowanie , organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na aktualne i potencjalne zagraniczne rynki sprzedaży

Kotler: marketing zmierzający do zaspokojenia potrzeb i życzeń nabywców poprzez procesy wymiany.

 

Marketing międzynarodowy oznacza zespół działań przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb nabywców poprzez procesy wymiany , odbywające się pomiędzy systemami społecznymi róznych krajów Działania te obejmują rozpoznanie potrzeb nabywców, ukształtownaia i rozwój produktów, ustalenie ceny , wybór właściwych kanałów dystrybucji oraz sposobów komunikowania się Marketing międzynarodowy jest zbiorem zasad oraz koncepcji i instrumentów alokacji zasobów przedsiębiorstwa do działalności w wymiarze międzynarodowym Ewolucja makretingu Marketing krajowy wewnetrzny orientowany na rynek krajowy na którym firma ma swoją siedzibęMarketing eksportowy – firma podejmuje eksport swoich produktów, realizuje sprzedaż na innyc geograficznych i

politycznych rynkach niż rynek krajowy .

Zasadnicze różnice : wybór rynku sprzedaży , ewentualna

modyfikacja produktu “krajowego” i jego dostosowanie,

wybór kanałów dystrybucji (sprzedaży, pośredników)

Marketing międzynarodowy firma podejmuje szerszą, niż tylko

ekport , aktywnośc na rynku zagranicznym,

kształtuje strategie działalności w otoczeniu międzynarodowym,

poddają się konkurencji w klasie światowej, tworzy własną

oryginalną mieszankę. Marketing MIX -podejmuje badania

rynków zagranicznych i złożonego makro i mikrootoczenia.

 

Warianty:

 • marketing ponadnarodowy
 • marketiung wielonarodowy
 • marketing międzynarodowy

Marketing globalny

Cały świat moze być rynkiem twojej firmy

T. Levitt – globalizacja rynków – globalny konsument

Aspekty marketingu międzynarodowego

 • informacyjny
 • polityczno- prawny
 • kulturowy
 • społeczny

 

Cechy marketingu międzynarodowego

 • większa złożonośc działań, koncepcji, organizacji
 • większe ryzyko i niepewność ( przekraczanie granic)
 • odmienność, złożoność i turbulencja otoczenai makro i mikro w skali międzynarodowej
 • silniejsza konkurencja w klasie międzynarodowej
 • większe wyzwania wobec kadry zarządzającej
 • duże i wzrastające wymaganie techniczne , organizacyjne i finansowe wobec działalności poza granicami:

Marketing międzynarodowy to nie jest tylko strategii przestrzennego zasięgu rynku

Wyznaczniki (wymiany marketingu międzynarodowego)

 • zagraniczny rynek dziąłania przedsiębiorstwa
 • odległość geograficzna ( przestrzenna)
 • dystans kulturowy ( Hofsteck)
 • motywy ekspansji na rynki zagraniczne
 • integracja działań
 • czas ( ewolucja , dynamika działań)

Teorie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

 • “signum temporis” znak świata współczesnego
 • Mc Luhan – “globalna wioska” ( w wyniku przekazu inforamcji)
 • T. Levitt -globalny rynek i globalny konsument
 • tendencje integracyjne w gospodarce światowej
 • modele internacjonalizacji – podstawa teoretyczna koncepcji marketingu międzynarodowego

Internacjonalizacja

To fakt zjawisko czy dążęnie do podejmowania działalnosci gospodarczej za granicą

Teoria internacjonalizacji:

Teorie makrekonomiczne:

 • – teoria kosztów komparatywnych (D. Ricardo -1817r.)
 • model proporcji czynników produkcji
 • model Samuelsona i W. Stoplera
 • koncepcja W. Leontiefa

Wyjaśniają aktywność międzynarodową( bezpośrednie inwestycje zagraniczne) poprzez zmiany , takich makroczynników jak praca , kapitał, zasoby naturalne, koszty pracy, polityka protekcjonistyczna państwa, efekty substytucji, pozycja monopoolistyczna danego państwa w okreśłonym sektorze gospodarki światowej itp.

Teorie mikroekonomiczne

 • w centrum zainteresowania i przedsiębiorstwa jako “aktora” na scenie międzynarodowej

Modele jedno i wieloczynnikowe

 • Teoria monopolistycznej przewagi – przedsiębiorstwo “wchodzi’ w orbite rynku zagranicznego wówczas, gdydostrzega szansę zdyskontowania pozycji monopolistycznej zdobytej na rynku krajowym.
 • Teoria reakcji oligopolistycznej F.T. Knickerbockera – akcentuje efekt naśladownictwa zachowań rynkowych innych firm
 • Teoria obszarów walutowych R.Z. Alibera – motywy interanacjonalistyczne wyjaśniają, zróżnicowanie cen, wielkość rynku, koszty uruchomienia działalności za granicą, różnice kursowe

– teoria lokalizacji H. Liremanna:

 • lokalizacja miejsca produkcji i koszty transportu ( zjawisko delokalizacji produkcji)
 • Teoria cyklu życia Vernona : wyjaśnia internacjonalizację diagnozą “problemu” produktu. Coraz szybsze skracanie cyklu życia na rynku , co skłania do poszczególnych nowych także zagranicznych rynków zbytu i wejścia firmy w orbitę marketingu międzynarodowego.
 • Teorie eklektyczne – koncepcje J.H. Dunninga: przesłanką internacjonalizacji jest “funkcja korzyści” : majacych swe źródło w przewadze konkurencyjnej przeds w zakresie technologii, organizacji , marketingu , dostępu do określonych rynków zbytu i zaopatrzenia (kluczowe cykle sprzedaży)
 • korzyści związanych z ograniczeniem pośrednictwa rynku

w kraju macierzystym , a zwłaszcza nabycia praw własności , negocjacji, powodzenia biznesu za granicą.

 • Korzyści lokalizacji – przeniesienia firmy za granicę, Dunning poszedł dalej , jest to zlepek różnych teorii ( wieloczynnikowej)
 • Model Uppsalski ( Uppsala Model)

internacjonalizacja jest procesem rozłożonym w czasie , następujeewolucyjnie w kilku fazach. Stanowi proces uczenia się firmy, zdobyte doświadczenie procentuje nowymi strategiami i formami aktywności międzynarodowej.

 

Podejście do problemu:

 • teoretyczne , ścisła klasyfikacja z zgodna z wymogami metodologii
 • praktycystyczne – zmierzające do poziomu rzeczywistych motywów przedsiębiorstwa

 

Mapa Motywów

 

ekonomicze – rynkowo-marketingowe – prawno-polityczne

 

Motywy ekonomiczne

 • njsilniejsza i podstawowa grupa motyów – wiązka celów ekonomicznych, każdego przedsiębiorsstwa , zyskowność, rentowność , stopa zwrotu z inwestycji (RO1), wartość firmy itp.
 • Rachunek ekonomiczny a’priori przed wejściem firmy na arenę międzynarodową
 • motywy ekspansji – na dwóch płaszczyznach

a) szacunek potencjalnych przychodów oraz

b) niezbędne do poniesienia nakłady

 

Motywy rynkowo – marketingowe

poszukiwanie nowych rynków sprzedaży – strategiczne opcje:

a) kształtowanie pola rynkowego (nowy rynek)

b) przestrzennego zasięgu rynku

Uwarunkowanie: sytuacja na rynku krajowym ( stagnacja , zahamowanie tempa wzrostu rynku) oraz potencjalnie sprzyjający rynek zagraniczny.

 

Motywy prawno-polityczne

formalne uwarunkowania dcyzji przeds. W zakresie internacjonalizacji

 • tło ,”podłoże” , na którym ujawniają się motywy pierwszych grup
 • porządek prawny danego kraju( krajów,-granica);

może sprzyjać ,bądz hamować ekspansję zagranicznych firm

 

Zachęty prawne:

 • preferencje dla inwestorów zagranicznych
 • “raje podatkowe”
 • specjalne strefy ekonomiczne
 • wolne obszary celne
 • unikanie podwójnego opodatkowania
 • ( umowy bilateralne)

 

Bariery prawne

 • zakaz eksportu/ importu
 • kontyngenty ilościowe
 • zakaz (ograniczenie) transferu zysku za granicę
 • niemożność zakupu nieruchomości przez podmioty zagraniczne

 

Płaszczyzna polityczna:

 • charakter systemu politycznego
 • styl sprawowania władzy państwowej
 • stabilność i ciągłość instytucji prawnych , demokratycznych kraju potencjalnej ekspansji.

 

Problem obecności marketingu międzynarodowego w strategii rozwoju przedsiębiorstwa to obecnie obiektywna koniecznosć

Dwa odmienne podejścia do formułowania ogólnej koncepcji makretingu międzynarodowego

 

Standaryzacja versus indywidualizacja

 

Założenia standaryzacji (ujednolicenie)

 • nabywcy w różnych krajach mają rózne , zbliżone potrzeby
 • są one elastyczne i można je łatwo formować przez marketing mix
 • sgmenty w różnych krajach są podobne
 • następuję konwergencja wzorców konsumpcji w skali międzynarodowej (globalnej – kosmopoityzm)
 • konwergencja – upodobnianie się wzorców konsumpcji

 

„Euromarketing „Schneider

 

Strategie konkurencji w marketingu międzynarodowym

 1. Analiza konkurencji
 2. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 3. Strategie konkurencji
 4. Źródła przewagi konkurencyjnej firm międzynarodowych

 

Ad.1

Składniki konkurencji wg Portera

 

 

Potencjalne wejścia

 

Konkurencja w branży

 

Walka o pozycję wśród konkurencji

 

Dostawcy

 

Konsumenci

 

Substytuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki wpływające na poziom konkurencji w sektorze

–         liczba przedsiębiorstw

–         różnorodność firm

–         stopień zróżnicowania produktów

–         stopień nasycenia rynku

–         bariery wyjścia

–         koszty zmiany dostawcy

–         regulacje prawne

Bariery wejścia do sektora

–         korzyści skali

–         korzyści wynikające z dośw.

–         Dostęp do wiedzy fachowej

–         Lojalność klientów w stosunku do marki

–         Koszty kapitałowe zw. Z wejściem na  rynek

–         Dostęp do kanałów dystrybucji

–         Wysokie koszty zmiany produktu

–         Polityka rządowa

–         Dostęp do tanich czynników produkcji

 

Ad.2

Pozycję konkurencyjną firm określają:

–         rynkowa pozycja firmy mierzona udziałem w rynku

–         kosztowa pozycja firmy

–         marka i „zakorzenienie rynkowe”

–         kompetencje techniczne i opanowanie technologii

–         rentowność i siłą finansowa

 

Macierz międzynarodowej konkurencyjności przeds.

 

Atuty produktów       Zasięg geograficzny

Mały                 Duży

Małe                                  plebejusze           ekspansjoniści

 

Duże                                  baronowie            królowie

 

Ad.3

Strategie konkurencji wg Portera

 

Przewaga Strategiczna

Unikalność produktu      Niskie koszty

W skali sektora                  Zróżnicowanie               Niskie koszty

CELE STRATEGICZNE

W skali segmentu                            Koncentracja

 

Warianty strategii konkurowania na rynku UE

Poszczególne kraje                    cała Europa

 

 

Niskie ceny               Skoncentrowana                       Paneuropejska

Geograficznie                           Strategia niskich

Strategia niskich cen                cen

 

Różnicowanie            Skoncentrowana                       Paneuropejska

Geograficznie                          Strategia

Strategia zróżnicowania           Różnicowania

 

 

 

Podstawowe typy strategii konkurencyjnej

 

Przywodztwo kosztowe                 Zróżnicowanie

Szerokiego zasiegu                         szerokiego zasięgu

(Fiat , huynday)                               (Toyota)

 

Przywództwo kosztowe                  Zróżnicowanie

Wąskiego zasięgu                            wąskiego zasięgu

(Mercedes, BMW)

 

Korzyści działalności globalnej

1) Korzyści skali wynikające z połączenia w ramach przedsiębiorstw funkcji      wspólnie w odniesieniu do działań podejm. W różnych krajach i w odniesieniu do różnych grup produktowych

2) Korzyści z kumulacji wiedzy i umiejętności

3) Korzyści z międzynarodowych powiązań i kontaktów

4) korzyści wynikające z niedoskonałości rynku globalnego powstają na skutek różnic cen czynników wytwórczych na różnych rynkach narodowych, odmienności faz cyklu koniunkturalnego na różnych rynkach

 

VII. Marketing przemysłowy

Wraz z powstawaniem nowych miejsc pracy w wielu koncernach międzynarodowych pojawił się marketing przemysłowy. Można go rozumieć z jednej strony jako marketing w inwestycjach przemysłowych to znacze “marketing investment placement”

Jest to zwiazane z porozumieniami, między biznesem a polityka państwowa, pańtw UE. Do Polski przykładowo napłyneło wiele inwestycji z Japonii Korei , USA , Niemiec i innych krajów UE.

To pojecie może być trochę przestarzałe ze wzgledu na masową producję w XXI wieku, ale kojarzy sie pewnie, głównie z przemysłem ciężkim.

VIII. Marketing turystyczny rozwija się w UE a w Polsce szczególnie turystyka nad Morzem Bałtyckim, Mazurach , Zakopane , Szklarska Poręba, a także turystyka miejska zwiedzanie miast.

Marketing turystyczny powinien polegac na reklamach w telewizji na temat regionów które można zwiedzić i odpoczac nad woda czy w górach.

IX. Marketing dziennikarski w XXI wraz z powstaniem telewizji

24h live powstało umiejscowienie dziennikarzy w róznych telewizjach i rozgłosniach radiowych oraz w prasie

Powstają nowe dziedziny dziennikarstwa szybko rozwinęło się dziennikarstwo sportowe ,ale także ostatnio w Polsce dziennikarstwo ekonomiczne wraz z pojawieniem się studentów studiujących dziennikarstwo i ekonomię.

X.Kształtowanie wizerunku firmy i rola reklamy w jego kształtowaniu

XI. Database marketing

XII. Strategie marketingowe

XIII. Komunikacja marketingowa

XIV. Komunikacja międzykulturowa w marketingu

XV. Marketing usług

W krajach wschodzących gospodarek po 1989 roku tamtego wieku. Coraz większą rolę w gospodarce zaczął odgrywać marketing usług. W dobrze rozwiniętych gospodarkach odsetek firm usługowych wynosi około 65%. Polska przechodzi od 1989 roku przemiany gospodarcze sprowadzające Polskę na drogę prosperity amerykańskiego w ramach przynależności do UE. Usługi w prawidłowo rozwiniętym kraju  powinny być rozprowadzone równomiernie , działające na określonym obszarze tak aby ludzie z okolicy miast mieli stały dostęp do różnego rodzaju usług

XVI. Merchandising

 

 

 

XVII. Negocjacje na Eurorynku jako jeden z elementów marketingu międzynarodowego w kontaktach handlowych między różnymi krajami UE.

Historia negocjacji bieże się z rozbieżności interesów. Możliwe są 2 możliwości pełna zgodność interesów lub zbieżność interesów.

Wyznaczamy 2 punkty aspiracji zgodnie z gym że w negocjacjach biorą udział 2 strony. Występuje poziom aspiracji czyli cel oraz poziom rezerwacji czyli bottom line – dolna linia.

Negocjacje integrujące polegają na gym że negocjator A i B obniżają poziom aspiracji i dochodzi do porozumienia.

Drugi przypadek występuje wtedy gdy występują rozbiżnosci w osiąganiu celów i występuje tak zwany punkt oporu czyli aspiration level.

Roger Fisher i William Ury wprowadzili taktyke “dochodząc do tak” – getting to YES. Polega to na ustaleniu punktu oporu czyli bottom line.

Zalety:

-ułatwia nie poddawanie się presji i pokusie chwil

– zmniejszenie ryzyka podjęcia niewłąsciwej decyzji przez reprezentantów

Wady:

– ogranicza swobodę negocjacji

– ograniczenie wyobraźni

– negocjacje bardizej statyczne (negative)

– duże prawdopodobieństwo, że punkt oporu ustalony zbyt wysoko

Kolejnym sposobem, negocjacji na Eurorynku jest BATNA czyli best alternative to a negotiated agreement

W 1981 roku Amerykanie wyżej wspomniani wprowadzili koncepcję Negocjacji rzeczowej

Również w USA powstał program negocjacji SALT i START powody powstania teorii to

a) potrzeby międzynarodowe

b) teoria gier

Negocjator etyczny może być negocjatorem skutecznym, ale nastawienie wobec negocjacji jest bardzo ważne

– wygrana – wygrana ( win-win situation gdzie dwie strony korzystają niekoniecznie w równym stopniu

– wygrana – przegrana (win – lose situation)

-przegrana – przegrana ( lose lose situation)

Ważnym elementem w negocjacjch na Eurorynku jest asertywnośc, czli możliwośc osiągania własnych celów bez naruszania celów innych.

Rzeczowy styl negocjacji ( negocjacje oparte na zasadach)

a) uczestnicy rozwiązują wspólny problem

b) celem jest rozsądny wynik uzyskany sprawnie i w dobrej atmosferze

c) oddzielaj ludzi od problemu

d) bądz delikatny wobec ludzi i twardy wobec problemu

e) postępuj niezależnie od zaufania

f) koncentruj się na interesach a nie na stanowiskach

g) badaj stan interesów (stopień rozwiązania problemu)

h) unikaj formułowania dolnej granicy porozumienia

i) stwarzaj możliwości korzystne dla obydwu stron

j)szukaj wiele możliwości, z których najlepszą wybierasz później

k) nalegaj na przyjęcie obiektywnych kryteriów.

l) staraj się osiągnąć rezultaty

ł) przekonaj się i bądz otwarty na przekonywanie

Komunikacja w negocjacjach

Nadawanie – kodowanie – kanał – dekodowanie – odbiór

 

2 podstawowe rodzaje komunikacji

 • komunikacja werbalna ( słowna)
 • komuniakcja niewerbalna ( nie posiada kodu)
 • mimika, barwa głosu, dzwięki paralingwistyczne , odległośc , zapachy

 

Komunikacja uświadomiona i nieuświadomiona

Zasady poprawnego komunikowania się

 1. 1.    Poznać samego siebie ( w jaki sposób nas spostrzegaja)
 2. 2.    Obraz I and me ( jak myśle o sobie na podst obserwacji)
 3. 3.    Co ja sądze o sobie
 4. 4.    Idealna osobowość ( nie potrafimy przekazać innym , można przekazać emocjami)
 5. 5.    Należy być spostrzegawczym
 6. 6.    Nie należy przedwcześnie formować przewcześnie ocen

– nie kierujemy się nastawieiem

– trzeba umiec przyznać się do błędu

– należy brać pod uwagę emocje drugiej strony

– należy zachować równowagę w procesie komunikacji

– mówi się nie więcej niż druga strona powie

– jak z kimś się negocjuje to trzeba wiedzieć z kim

– empatia – nadmiar empatii jest szkodliwy

– należy unikać paternalistycznych zachowań

– należy okazywać szacunek

– naturalna uprzejmosc jest najbardziej pożadana

 

Istota dyskusji w Negocjacjach

Jedna strona stawia teze, a druga strona próbuje udowodnić

prawdziwość tezy, natomiast jeszcze raz pierwsza strona chce

przekonać do potwierdzenia tezy

Erystyka wg Schopenhauera – jest pewien sposób dyskutowania,

nauka o wrodzonej chęci , aby zawsze mieć rację.

Dialektyka erystyczna jest to rodzaj erystyki , sztuka

negocjowania, aby zachować pozory racji bez względu na to ,jak

do tej prawdy się dochodzi.

Teza – na początku udowadniamy, że dana teza jest obiektywnie

zgodna z prawdą.

Jednym ze sposobów jest dojście do tego , że jest logicznie

niespójna (wewnętrznie sprzeczna , logiczna)

 1. 1.    Uogólnienie – albo rozszerzenie wniosku oponenta ( czyli

nadinterpretacja)

 1. 2.    Homoninia – wykorzystywanie gry słów (wieloznacznych), słowa te są narzędziem homonini

Homonimy – wyrazy o jednakowym brzmieniu , lecz o odmiennych znaczeniach

 1. 3.    Reaktywizacja -twierdzenie względne , odpowiedz tak albo nie
 2. 4.    Zdziwienie i oszołominie oponenta potokiem bezsensownych słów
 3. 5.    Zmiana nazwy – możemy sterować nastawieniem
 4. 6.    Intensywne stawianie pytań
 5. 7.    Wyprowadzenie z równowagi (oponenta)

AD REM – jeżeli dyskusja koncentruje się na przedmiocie

 1. 8.    Argumentem AD Hominem – poszukiwanie sprzeczności w wypowiedziach oponenta

np ( wie i głosi,że palenie papierosów szkodzi , a pali)

 1. 9.    Odwrócenie uwagi – czyli wprowadzenie tematu zastępczego, przejście na inny temat
 2. 10.                      Autorytet – powołujemy się na autorytety wyznawane przez oponenta
 3. 11.                      Argumenty Ad Personem – jeżeli stwierdzimy ,żę oponent jest silniejszy, w końcu nie będzie się miało racji, trzeba atakować obraźliwie

 

XVIII.Tendencje rozwoju konsumpcji we wschodniej i zachodniej części UE

XIX. Badania marketingowe w handlu, sposoby badania rynku UE jako jednolitego rynku gospodarczego

XX. Ochrona własności intelektualnej w Polsce i UE

XXI. Wywiad gospodarczy jako sposób kontaktów między korporacjami uczestniczącymi na rynku UE i wymiana doświadczeń

XXII.Zarządzanie informacjami jako jeden z elementów segregowania danych “information marketing placement” czyli segregowanie danych w środkach masowego przekazu telewizji XXI wieku. Wciągu kilku lat około 2 świat został zasypany największą ilością informacji z którymi instytucje UE nie mogły sobie poradzić. Zarządzanie informacjami polega na posegregowaniu informacji w szeregu czasowym i wybiórcze odnajdywanie tych informacji w zależności od potrzeb. Podobnie jak jest to posegregowane w Database marketing.

XXIII Międzynarodowa rachunkowośc finansowa jako element segregacji finansów na rynku UE i powiązane z “finanance marketing placement”

 

 

XXIV. Globalny rynek walutowy i rola marketingu walut.

Globalny rynek walutowy rozwinął się po1989 roku kiedy to została rozwiązana sprawa Układu Warszawskiego i NATO. Rynek i powiązania walutowe zaczęły się rozwijać począwszy od tego czasu i występowały w wielkiej zażyłości. Obecnie rynek europejski i waluty europejskie krajów UE, jak i pozostałych krajów, w których nie ma jeszcze Euro. Marketing walut polega na uwzględnianiu walut jednych wobec innych. Obecnie zauważa się relacje między walutą dolarem i euro oraz dolarem i pozostałymi walutami europejskimi a poza tym między dolarem a „Azjatyckimi Tygrysami” Poza tym marketing walut polega na wszechobecnym znajdowaniu się walut na poszczególnych rynkach jako rozwój stosunków walutowych między krajami w których występują silne waluty. Jeśli chodzi o rynki Ameryki południowej to są zależne od Dolara amerykańskiego, a jeśli chodzi o Afrykę, w poszczególnych krajach afrykańskich będzie się rozwijać miejscowa waluta, a rozliczenia będą mogły się odbywać albo w Euro albo w Dolarach.

XXV. Zarządzanie reklamą jako forma marketingu produktu

 

 

 

XXVI. Eurologistyka jako element marketingu logistycznego, czyli Rynek Unijny w powiązaniach między spółkami czy też korporacjami

XXVII.Zachowania eurokonsumentów

Jeśli chodzi  badania eurokonsumentów to największy udział w zachodniej części Unii europejskiej mają inne wydatki poza żywnością. Żywność stanowi około 30%, ale przy wyższych dochodach mieszkańców. Natomiast we wschodniej cześci UE największy udział mają w wydatkach właśnie żywność średnio 60 % wydatków.

XXIII. Badania marketingowe rynków zagranicznych, czyli UE jako Euroland gospodarczy konkurujący na rynkach zagranicznych w USA , Rosji , Chinach , Japonii, a także w Ameryce południowej ,

Afryce i innych tygrysach azjatyckich, między innnymi w Korei Południowej

XXIX.Rynek Unii Europejskiej

XXX.Analiza marketingowej sytuacji firmy

XXXI. Marketing czyli urynkowienie Prawa Unii Europejskiej w krajach należących do Wspólnoty.

Prawo UE jest wprowadzane w pozostałych krajach UE poprzez rozporządzenia i dyrektywy itd. Jeśli chodzi o dorobek prawny , czyli prawo pierwotne oraz wtórne i umowy międzynarodowe znajdujące się pomiędzy wprawem pierwotnym i wtórnym to kraje przyjmują dorobek na mocy traktatów unijnych włączeniowych do UE. Marketing polega na tym ,w tym przypadku ,że prawo obowiązuje we wszystkich krajach UE w różnym stopniu, w zależności od umów międzypaństwowych, w prawie międzynarodowym. PE podejmuje decyzje i prawo jest implementowane w poszczególnych krajach UE poprzez ‘miejscowe’parlamenty. Jeśli chodzi o umowy to są one włączone do dorobku prawa krajów UE poprzez różnego rodzaju terminy i sposoby implementowania. Marketing polega na tym,że w wielu krajach następują unifikacja i standaryzacja Prawa Unii Europejskiej , a co za tym idzie ujednolicenie , ale będzie to proces dlugotwały, ze względu na występowanie okresów dostosowawczych. W krajach nowoprzyjętych , występuje różny poziom zaawansowania prac nad wprowadzaniem dyrektyw unijnych.

XXXII. Marketing nieruchomości

XXXIII. Marketing w handlu dziełami sztuki

1. Historia malarstwa i sztuki

Przechodząc do handlu dziełami sztuki i roli marketingu należy najpierw wspomnieć o historii malarstwa i jego handlu.

Malarstwo powstało w XIV wieku

Giotto – pierwszy malarz stworzył pierwszy obraz

Początkowo malarstwo było jednolite, dopiero w XVIIwieku powstał

– realizm optyczny

-realizm klasyczny XVIII wieku

– barok

XIX wiek : -akademizm

-realizm

-symbolizm

– impresjonizm

XX wiek -ekspresjonizm

– kubizm

– futuryzm

– dadaizm

– abstakcjonizm

– konstruktywizm

– neoplastycyzm

– szkoła Bachusa

– nadrealizm

– realizm socjalistyczny

Po II Wojnie Światowej – przyśpieszony przyrost nowych kierunków.

1958r. – klasa zero

1959r – happening

1963r. – popular art

1964r. – minimal art

1965r. – nowa figuracja

1967r. – sztuka

1970r. – hiperrealizm

W wieku XIII, i XIV w dwóch toskańskich miastach Sienie i Florencji powstały dwie konkurujące ze sobą szkoły malarskie, które porzuciły średniowieczne zasady i zaczęły wprowadzać nowe interpretacje i formy.

 

Szkoła florencka to malarstwo “twarde”, natomiast malarstwo sienejskie to sztuka zmysłowa, elegancka.

Malarstwo to było kompozycją światła, efektów barwnych, odchodzącą od tradycyjnych zasd bizantyjskich.

Przedstawiciele włoskiego malarstwa:

F. Angelike – kontemplacja , radasta, jasne kolory

Lippi Filipo – na ścianach katedry Speleta malował cykl fresków, jego syn malował świat poezji, jego dzieła zapowiadały manieryzm

Pablo Doloneza – opłakiwanie Jezusa

Antonio Rosselino – rzeźbiarz, trafny obserwator

Boticceli – chłodne kolory np”Św. Dominik”

Tycian – pejzażysta, żywe kolory- “Ucieczka”

Antonio Alegro – wpływ na kształtowanie malarstwa

Pietro Perugino – Florencja , Rzym, obcy jest mu tragizm;

nawet męczeństwo Św. Sebastiana ukazane jest na wesoło, był nauczycielem Rafaella

Leonardo da Vinci – ur. 1452Roku niedaleko Florencji, zrywa z tradycjami; pokazuje uśmiech i piękno , rozpoczął swoją karierę malując w pracowni Verrochia, początkowo jako jego uczeń, a później jako współpracownik. Pierwszym samodzielnym obrazem artysty były wspaniałe “ zwiastowanie” , w którym malarz rozbudował tradycyjnie dotąd przedstawiany temat : monumentalność dwóch postaci zapowiadającą nadchodzący XVI wiek oraz tło pokazujące wieczorną scenerię z przytłumionym światłem i dzrzewami podświetlonymi zachodzącym słońcem. Jego zainteresowania były niezwykle szerokie – od anatomii do botaniki i od projekownania systemów kanalizacji do geologii.

Michał Anioł – dynamizm sztuki , brak stylu, ojciec baroku, “święta rodzina” , “Pieta” , “Dawid” – Florencja

Plac kapitaloński , Bazylika św Piotra – Rzym

 

Malarstwo francuskie

Francise Boucher – pierwszy malarz królewski,

 • malarstwo kokieteryjne, frywolne
 • delikatne kolory

“Sceny pasterskie” – zgodność sztuki z modą epoki

 • “Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu” – kokieteryjność, miłość, pismo Święte – może być powieścia sentymentalną;

 

Pejzaże – “Amor szlifuje strzały – jeszcze nie kłuje!”;

-skrzydlaty chłopiec rozbrykany

Valcone – rzeźbiarz , amor ze skrzydłami (rozbrykany malec , rozkoszny selma)

 

XVIII wiek – sztuka dworska i mieszczańska

J.B. Chardin – nurt mieszczański

“Modlitwa przy stole” – dzieci poważne przejęte

“ Praczka” – spokój zacisze, przytłumione barwy (jak holenderskie dzieła) , ale delikatność francuska

“ Martwa natura z narzędziami sztuki” – był 2 razy na Ermitażu

J.B. Glouse – nurt mieszczański ,10 obrazów mających ilustrować 10 cnót” Ułoże? Paralityka”, “Dziewczynka z lalką”

J.B.Perono – “Chłopiec z książką”

Jean Honori Frgonard ( ostatni etap

 • sentymentalizm ( nie miłostki)

umiłoawnie życia , humoru i szczerości

“Pocałunek” – należał do S.A Poniatowskiego

Luis Michał Var

“Koncert hiszpański”

“Hiszpańskie deklamacje” zakup do Ermitażu zalecił Diderot

J.B. Luprens

 • zachwyciła go rosyjska egzotyka “Rosja w oczach Francuza”

Luis Tord

 • portret aktora francuskiego ; w roli Apolla
 • nadworny portrecista w Petersburgu , przyjaciel Wolters

J.L.Qual -portret córki gen. Stragonowa, Kateriny Elżbiety D, która była portrecistką Marii Antoniny

U. Robert Vernet

 • malarz ruin
 • tematy antyczne, pod wpływem odkryć Pompei

Antoine Charles Vernet – brat M. Roberta Vernet’a

 • burze , okręty , sztorm
 • pejzaże klasycystyczne
 • Rzeźba – tendencje klasycystyczne np. “Zima”

Etiene Maurice

 • Falconet (idealizowanie dzieła)
 • “Jeździeć miedziany” – pomnik Piotra I w Petersburgu
 • portret Falconeta wykonała jego studentka

Posąg Woltera

 • starośc
 • chudośc, żyalste ręce , zgrubiałe stawy
 • żywe ironiczne spojrzenie, inteligencja , sarkazm

Sztuka XX wieku

 • High tech
 • współczesne osiągnięcia człowieka

“ Panny z Avignionu” – Pablo Picasso

– 5 kobiet w domu publicznym

– uproszczenie formy

– brak naturalnych proporcji

– brzydota i intensywność obrazu

Przedmioty – KUBUS ( łac.sześcian) – figury – KUBIZM

; przedmioty w różnych wymiarach

-Kolarze -nowe materiały, kształty , kolory, wycinanie z gazet , wyklejanie,; Barwa ma inne znaczenie – brunatne tło , linie ( proste, krzywe , łuki), ciemne kolory , mało kolorów

Brack, Lesure , S. Delone – uwolnienie obrazu od formy

 

Barwa = jedność + forma + przedmiot

złudna rzeczywistość = perspektywa

Marcel Dyzo – schodzenie po schodach , różne formy ruchu; piekno szybkości

Drezno – “Bruke”

 • podniesienie wyrazu artystycznego
 • malowali ludzi w codziennym dniu
 • miłość, nienawiść

Ekspresjonizm – wzmocnienia siły artystycznej

 • “Pejzarz w Dawos”

Monachium – artystyczne centrum “ Den Blauer Weiter”

1912 – Alamanach : Delaries, Schielberg ,Mache, Findinger

 • motywy z rosyjskich bajek
 • abstrakcyjne obrazy
 • silne barwy

 

Karolinsky, Habrinsky – czarne linie – zarys przedmiotów “ Wąwóz potoku” ; formy bardziej geometryczne

Aleksander Sohorow,

A Mache – czyste proste obrazy

Oskar Schlemer – katedra rzeźbiarstwa, scenografii,

 • nierealne marionetki (ludzie)
 • przestrzenne ukazywanie postaci

Kazimierz Malewicz – sztuka bezprzedmiotowa, supermatyzm

“Drwal” – przesadna kolorystyka

“Anglik w Moskwie” – kolarz

El Lazicki – rzuty budowli

 1.    L.            Mitz Wanderbauer – pawilon w Barcelonie , otwart układ budowli

Otto Dix – obraz Flandrii

karykatury na totalitaryzm

Andre Preton – nurt dualizm

Surrealizm – Salvatore Dali

 • elementy podświadomości
 • “ Miekka kondtruuje z gotowaną fasolą”
 • “Płonąca żyrafa”, Przeczucie wojny domowej”

M . Erns – technika , frontaż ,sny, halucynacje, tematyka z dzieciństwa

 

P.Picasso ( 1881-1973) malarz hiszpański ; jeden z najbardziej wszechstronnych i aktywnych artystów współczesnych

od 1904 r. we Francji; przeszedł od maniery błękitnej, różowej,

prekubizmu i kubizmu (współtwórca) do indywidualnego syntetycznego stylu, “Rodzina Arlekina” ,”Panny z Awinionu”,

“ Trzej muzykanci”, martwe natury ( m.in. Collage, portrety;

“ Guernica” , “Wojna i Pokój” ; grafika ; rzeźba, ceramika,

międzynarodowa Leninowska nagroda pokoju.

 

AUKCJE – publiczna sprzedaż, w której nabywcą zostaje osoba ofiarująca największą cenę; licytacja przetargowa

 

Sotheby’s znany dom aukcyjny z główną siedzibą w Nowym Jorku i Londynie,gdzie sprzedawane są cenne obrazy, rzadkie książki, a ostatnio także nieruchomości

Konkurencyjnym domem aukcyjnym jest Christie’s mające siedziby również w Nowym Jorku i Londynie.

Przykładowe ceny dzieł w domach aukcyjnych

“Irysy” Picasso : zakupione za 84 tys $, a sprzedane za 59 mln $

“An Lapel Apile…” Picasso i obraz namalowany w 1905 roku w Paryżu , związany z historią przyjaciela Picassa

wymiary 97x95cm

w 1912 r. sprzedany za grosze

1952 r. – 60tys $

ostatecznie sprzedany za 37 mln $, a prognozowno 59 mln $

 

Przygotowania poprzedzajce wystawienie obrazu na aukcji:

 1. 1.    Zmiana ramy ( aby podkreślić głębię obrazu i wykorzystać nową , niezniszczoną , dom handlowy ponosi koszty ramy
 2. 2.    Promocja dookoła świata (Europa,Azja, Ameryka)
 3. 3.    Wystawa obrazu – dla szerokiej publiczności, każdy może przyjść i oglądnąć obraz (obraz w depozycie domu handlowego)
 4. 4.    Promocja – TV, radio, foldery, prasa , sesje zdjęciowe
 5. 5.    Przyjęcie tylko dla osób biorących udział w aukcji

a) odpowiednie przygotowanie sali – miejsce na posiłek,

sala ekspozycyjna

b) wejście na zaproszenia (tylko “ śmietanka towarzyska”)

 1. 6.    Aukcja – zbyt wysoko cena wywoławcza wpłynęła na osiągnięcie niskiej ceny ostatecznej

Poszukiwanie potencjalnych nabywców obrazu

Pod uwage są brane :

– kolekcja

– zainteresowanie

– suma pieniędzy na koncie bankowym

Dom aukcyjny sotheby’s powstał w XIX w. Do roku 1985 był uważany za dom aukcyjny z klasą. Kiedy w roku gym zmienił się właściciel Sotheby’s , dom aukcyjny stracił swój dotychczasowy charakter, stał się jak ekslkuzywny boutique , a sprzedaż obrazów została porównana do sprzedaży piwa na rynku, czyli głównym cellem Sotheby’s stał się zysk

Oprócz obrazów , mebli i in. rozpoczęto sprzedaż ścian, na których te obrazy będą wisieć ( nieruchomości) punkt XXXIII

Nabywcy dzieł sztuki:

1) kolekcjonerzy

2) instytucje

3) marchanci

Kolekcjonerzy:

kolekcjonowanie to elitarne zajęcie : przeznacza się na nie mnóstwo pieniędzy i kupuje się to chce za każdą cenę

“pragnienia” = “cena”

– pragnienie gromadzenia dóbr i chełpienia się bogactwem

Poza tym, innymi powodami kolekcjonowania są

– imponowanie innym

– obsesyjna miłośc do sztuki

– inwestycja

Steinberg – kolekcjoner

Rubens “ śmierć Asamsa “ – ostatnio został sprzedany za 5,2 mln $

Steinberg co roku tworzy nową “listę celów”; niektóre jego cele znajdują się na liście od 10 lat

Wpaniałość dzieła wpływa na kolekcjonera , a pochodzenie obrazu wpływa ne jego cenę.

Paul Mellan – kolekcjoner koni oraz malarstwa i rzeźb związanych z końmi

Baron Thyssen – kolekcjoner

Wzięli swoją kolekcję na grupy:

A) dzieła o największej wartości dla niego

-Girlandi ( jego uczniem był Michał Anioł

– Rafael “Chłopiec z rodziny Medyceuszy”

B)- Gorgione –

– Goya “Thaiti”

– Van Gough “ Pejzaż z Awernii”

 

Pod koniec XIX wieku wykupywano brytyjskie kolekcje. Do tego czasu kolekcjonerzy chcieli , aby ich kolekcje były nienaruszone.

1886rok – wyprzedaż obrazów należacych do rodziny Mangro

 

Chuchsworth – sprzedaje , kolekcjonuje np. Rembrandta

 

Yasunishi Morishita – kolekcjoner , milioner, jeden ze współwłaścicieli Chriesties

Coubert – kolekcjoner , 350mln $ za sztuke rocznie

Galle – handel figurkami

Kolekcja Wojciech Fibaka – kolekcjonuje głównie obrazy Polaków

E. Żak “ Pijak”

E.Żak “Wędrowca”

P. Michałowski “Pogrzeb żyda”

Markowski “Zapusty”

H. Heiden – martwa natura ( szachy , gazeta , – kubizm)

Kolekcjonowanie rozpoczął w wieku 20 lat. Początkowo jego matka , zbierała meble , porcelanę, obrazy; natomiast Fibak jeździł z ojcem oglądać eksponaty w muzeach

 

“Kolekcjonerstwo jak narkotyk”

 1. 1.    Tylko malarstwo współczesne (gdy miał 20 lat)
 2. 2.    Malarstwo współczesne światowe ( litografie , rysunki- nie stać go było wtedy na droższe)

 

Szkoła paryska – tendencja ( malarze z Francji , z różńych innych narodów: Włosi , Niemcy , Francuzi itd; nawiązywali do postimpresjonistów)

Polacy w tej grupie wprowadzili elementy polskości do swych obrazów. Spośród nich wyróżnić można wileu Żydów, których obrazy charakteryzowała:

 • symboliczność
 • poszanowanie treści metafizycznych (“wieczerze rybaków”)
 • melancholijność
 • większość z krakowskiej ASP

 

Historią sztuki interesują się marchanci i kolekcjonerzy ; a nie artyści,

oni muszą stworzyć coś swojego , anie naśladować innych

 

Nie należy kupować najdroższych i najmodniejszych artystów – moda przmeija

 

Kolekcja Fibaka

 • Makowski “ Trzy dziewczynki przd klatką z ptaszkiem”
 • Sliwiński
 • Menkes – autoportret z gitarą ( kilkanaście cm grubości, ponieważ co kilka tygodni malarz nakładał nową warstwę kolorów)

 

Największe polskie kolekcje powstawały za granicą , ale obrazy były też kupowane w Polsce

 

Prozdecki (malarz) – sprowadzanie koncepcji obrazu do uderzeń koloru; wyrazisty podział ( niegeometryczny) , portrety kobiet i akty ( akty jak rzeźby)

 

Na cenę obrazu składa się:

 • występowanie obrazu w muzeum
 • pochodzenie obrazu
 • uroda dzieła
 • autor obrazu i miejsce tworczości

 

Sponsorzy

Sponsorami artystów , a równocześnie ich promotorami i klientami są właściciele galerii lub kolekcjonerzy. To tak naprawdę oni decydują co ma powstać (rzeźba i obraz) i jak ostatecznie ma wyglądać.

Działalność sponsorów można podzielić na pewne grupy, dziedziny.

Jest to przede wszystkim:

 • selekcja obrazów/ rzeźb ; sponsor ma decydujący wpływ na ostateczną formę dzieła ; często poprawia artystę wytykając mu błędy lub namawia go do zmiany niektórych elementów dzieła.
 • Ma to niekiedy ciekawe skutki: sponsor każe skreślić nogę gdy wg artysty właśnie tas noga ma kluczowe znaczenie dla całości obrazu. Po krótkiej wymianie zdań , artysta podporządkowuje się sponsorowi. Sponsora nie interesuje wizja malarza tylko “sztuka na sprzedaż”, “pod publikę”
 • promowanie artystów, otaczanie ich “opieką”, czuwanie nad ich twórczością np. Osiągnięciem pary francuskich sponsorów było wypromowanie artystów , z których jeden dostał zlecenie stworzenia pomnika w Bejrucie , a drugi został wskazany przez prezydenta Francji do promowania i reprezentowania tego kraju w konkursie międzynarodowym.
 • Organizowanie wystaw np. Wystawa w Bejrucie. Jeszcze przed otwarciem wystawy , sponsorzy przyglądają się sasiednim wystawcom i odkupują u nich dzieła , które ich zdaniem są najbardziej wartościowe. Na przykład : zakup “ Nany” za jedyne

10,5 tys Franków ( sprzedawca nie zorientował się co sprzedaje i jaką w rzeczywistości wartość posiada dana rzeźba)

 

Podczas sprzedaży obrazów nierzadko dochodzi do konfliktów między sponsorem , a artystą. Mają one podłoże w oczekiwanej cenie dzieła. Wahania cen dochodzą czasami do 30 tys. Franków

Artysta chce uzyskać co najmniej 100tys Franków za obraz.

Niejednokrotnie sukcesem dla artysty jest sprzedaż 10-15 obrazów rocznie , np.  Armani w swojej  kolekcji ma metalowe drzewa , afrykańskie maski i kolekcje trampek.

 1. E-marketing

XXXV.Zachowania euro-konsumentów

Przy z góry określonych dochodach euro-konsumentów i ich gospodarstw domowych , wydatki są zróżnicowane jak UE długa i szeroka. Jeśli chodzi o wydatki w zachodniej części Unii gdzie nie istniał komunizm , niewielka część dochodów idzie na podstawową konsumpcję to znaczy na żywność. W mniejszym stopniu idzie na ubrania i podstawowe opłaty związane z samochodem i przede wszystkim gospodarstwem domowym. We wschodniej części UE duża cześć idzie na podstawowe wydatki gospodarstwa domowego i na żywność, do około 80%. Podstawowym zadaniem UE jest może nie ingerencja, ale prawne uwarunkowania jeśli chodzi o dochody gospodarstw domowych i ich wyrównanie , wschodniej części z zachodnią. 

 

 

XXXVI. Rynek Unii Europejskiej

 

Wspólna polityka rolna na rynku UE

 1. 1.    Cel i zasady Wspólnej polityki Rolnej (WPR- CAP)
 2. 2.    Instrumenty WPR

2.1 Instrumenty interwencji rynkowej

2.2  Instrumenty polityki strukturalnej

AD 1.

Wspólna polityka rolna jest pierwsza historyczną, a zarazem najbardziej kompleksową polityką UE, o niespotykanym na świecie zakresie interwencjonizmu

Podstawy traktatowe – art. 33 TWE (est 32-38)

Cele WPR (art. 33 TWE)                                                                                                                                                                                      

– zwiększenie wydajności produkcji rolnej przez wspieranie:

* postępu technologicznego

* racjonalizacji produkcji rolnej

* jak najpełniejszego wykorzystania mocy prod., zwłaszcza siły roboczej

– zagwarantowanie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności rolnej, a w szczególności przez podniesienie dochodu

-stabilizacje rynków

– zapewnienie zaopatrzenia

– zapewnienie odpowiednich cen przy zaopatrzeniu konsumentów

Komentarz

– znaczące przeobrażenia rynku rolnego i Wspólnej Polityki Rolnej

– cele sformułowane w Traktatach Rzymskich z 1957roku – niedostatek żywności, rozdrobnienie rolnictwa, mała wydajność, państwa EWG  -znaczący import żywności

– od 20 lat – nadpodaż produktów rolnych na JRW, UE dochody rolników porównywalne z dochodami innych grup zawodowych

 

 

Konsekwencje i obecne wyzwanie

– problemy wewnętrzne – na obszarze eurorynku, znikomy wpływ obiektywnych rynkowych parametrów na decyzje producentów

– problemy zewnętrzne – eksport produktów rolnych z UE, problemy ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej przy zachowaniu poziomu dochodów mieszkańców wsi i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Ceny produkcji rolnej byłe i spodziewane nadal wyższe niż ceny światowe.

Ogólna charakterystyka na rynku rolnym UE                                              – srednia gospodarstw rolnych w UE  – 18,5 ha w tym ludność na terenach wiejskich, zamieszkali na terenach rolnych UE-17  mln osób , Polska 7,7 mln osób.

– rolnicy 7,9 mln UE (2,1% ogółem) , 4,4 mln Polska ( 11,4% ogółem)

Zasady Wspólnej Polityki Rolnej na Eurorynku (marketingu rolniczego)

– jednolitość rynku rolnego : wspólnego rynku producentów rolnych, swobodny obrót towarami rolnymi na obszarze JRW, jednakowe ceny skupu interwencyjnego głównych producentów rolnych, jednolite zasady regulacji : PR , wspólne reguły handlu zagranicznego

– preferencji europejskich : pierwszeństwo zbytu dla produkcji rolnych państw WE i rozbudowany system ochrony przed importem

– solidarności finansowej : wspólne ponoszenie kosztów WPR przez wszystkie państwa członkowskie, bez względu na terytorialny i rzeczowy aspekt wykorzystania środków.

– współodpowiedzialności producentów : przyjęcie przez WE max progów produkcyjnych, dla których zostały zagwarantowane ceny , a skutki ich przekroczenia ( w postaci obniżki cen) spadają na producenta

Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – poprzez środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (FEOGA) i 40% budżetu UE, to jest około 40mld Euro.

Fundusz obejmuje dwie sekcje:

– Gwarancji –(95%) finansowanie całości wydatków wynikających z prowadzenia wspólnej organizacji rynków rolnych;

Część przeznaczona jest na regulowanie rynku wewnętrznego l część na subsydiowanie eksportu (wyrównywanie cen UE, światowych

– Orientacji – (5%) – finansuje poprawę infrastruktury wsi , gospodarstw rolnych, tworzenie warunków komercjalizacji i przetwórstwa

= 0,6-,7% PKB (wlk. Budżetu unijnego)

80% – lata 70   , 45% obecnie ( wielkość środków na Wspólną politykę Rolną)

AD 2.

Intrumenty interwencji rynkowej

a)   narzędzia regulacji rynkowej

b)   narzędzia ochrony rynku rolnego

Polityka rolna obejmuje: produkcję zboża , hodowla zwierząt , leśnictwo i rybołówstwo

Cały wachlarz klasycznych instrumentów interwencjonizmu rykowego państwa ( instytucji)
Wspólna organizacja rynków rolnych może przypominać wszelkie niezbędne środki w szczególności subwencje cenowe, subwencje na produkcję, dystrybucję , środki składowania , środki wyrównawcze , wspólne instytucje w celu stabilizacji lub wywozu (art. 34-2 TWE)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz