Jan Ludwik Zacharski – życiorys pradziadka – taty babci NEW!

Jan Ludwik Zacharski – życiorys pradziadka – taty babci NEW!

Jan Ludwik Zacharski urodził się 29 czerwca 1886 roku w Jarosławiu przy ulicy Zwierczynieckiej 2 ( obecnie Rybacka 2). Ojciec Józef był urzędnikiem Kasy Chorych, matka Paulina zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Najstarszy Jan miał jeszcze dwie siostry: Marię i Józefę. Rodzice byli właścicielami domu i dużej 40 arowej parceli u zbiegu ulic Zwierzyniecka Podzamcze. W wieku 6-sciu lat rozpoczął naukę w szkole podstawowej im. Ks. Piotra Skargi przy ulicy Spytka. Po ukończeniu 4 klasy rozpoczął naukę w gimnazjum klasycznym, gdzie ukonczyl najpiew niższe, a następnie wyższe 4letnie gimnazjum i zdał maturę z bardzo dobrymi wynkami w 1904roku. Duży wpływ na Jego życie miał fakt przedwczesnej śmierci ojca w 1898roku gdy miał niespełna 12 lat. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Lwowskiego. Jak już wpomniałem z uwagi na to,że stracił ojca w wieku 12 lat, utrzymywał się na studiach samodzielnie pracując dorywczo w aptece Mikolasza we Lwowie. Studia ukończył w 1908 roku uzyskując tytuł magistra farmacji. Od najmłodszych lat miał zamiłowanie do chemii więc pracujac w aptece podjął studia na wydziale chemii. Drugi fakultet zakończył obroną pracy doktorskiej „O estrze etylowym kwasu cyanoparabromofenylopyrogronowego” w czerwcu 1914roku tuż przed wybuchem I Wojny Światowej.Od 1 października 1914roku miał zapewniony etat adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej u swojego promotora Stanisława Tołłoczko. Wszystkie te plany kariery naukowej przekreślił wybuch I Wojny Światowej. Na samym jej początku został powołany do służby w Cesarsko-Królewskiej Armii w której przez 4 lata pełnił funkcję szefa apteki polowej i stacjonował między innymi w Jarosławiu.
Z chwilą zakończenia wojny w listopadzie 1918roku został zdemobilizowany w stopniu porucznika. Na przełomie 1918/19 objął w zarząd aptekę w Przeworsku , która mieściła się w rynku obok Ratusza. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Marię z Chmurowiczów młodszą siostrę późniejszego Generała II RP. W 1926roku mając już odłożone stosowne fundusze kupił aptekę z wyposażeniem w Brzozowie od wdowy po zmarłym aptekarzu i był jej właścicielem do 9 stycznia 1951roku. W tym to bowiem dniu stalinowsko-komunistyczne władze upaństwowiły wszystkie apteki w całej Polsce, pozbawiły dorobku życia i nakazami zmusiły właścicieli do pracy w charakterze kierowników. Warto nadmienic, że dr Jan Zacharski uczestniczył również w konspiracji, był członkiem ZWZ i AK. Przysłużył się również tajnemu nauczaniu podczas okupacji hitlerowskiej, udostępniając swoje duże mieszkanie w Brzozowie. Wszystko to odbywało się w porozumieniu z O. O jezuitami ze Starej Wsi. Ma to odzwierciedlenie w powojennych publikacjach. Za swoją działalnośc został aresztowany 9 marca 1942 roku i przebywał w więzieniu w Jaśle. Po usilnych staraniach został zwolniony w sierpniu tego samego roku. Pracował zawodowo do 1959roku czyli do ukonczenia 73 lat. W sumie przepracował w służbie zdrowia ponad 50 lat. Po długiej ciężkiej chorbie zmarł 9 marca 1961 r. W Brzozowie. Zwłoki zostały przewiezione do Jarosławia i pochowane na Starym Cmentarzu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz