Blog

Cała Praca Magisterska Wojciecha Urbańskiego pod tytułem „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” NEWEST 21.12.2016 Published

Wojciech Urbański praca magisterska „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” Link do pobrania pracy magisterskiej w MS Office Word WSTĘP Dla rozwiązania problemu badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze: Hipoteza wiodąca: …

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw –własna teza NEW!

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw” –własna teza NEW!     Wszystkie modele ekonometryczne bazują na teoriach ekonomicznych i w matematyczny sposób obliczeniowy statystycznie…

1 2 7