O MNIE

My name is Wojciech Urbanski and I live and study in a small city Jarosław nearby Rzeszów and Przemyśl in Podkarpackie ditrict in POLAND –EU. I’m 38 years old and live at my residence in Jarosław.
I have studied at University of Economics in Cracow (Kraków) at Marketing and Management Department with Euromarketing specialization.

I studied either at Uniwersytet Pedagogiczny in Cracow at Journalism Studies and this is a matter of my economic journalism specialisation.
I have studied there for 5 years. Right now I’m studying at PWSTE in Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna at Finance Management). I worked as an Insurance agent in Cracow (Kraków) at GENERALI TUI S.A. and in AXA S.A. in Jarosław for some not very long time. I gained Insurance Certificates in KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.
I was born on the 25th September 1980 in Przeworsk nearby Jarosław. Jarosław is a nice city to live with 50 thousands citizens. To my hobbies belong computer science, basketball, table tennis, mountain walking, riding a bike, learning languages especially English , German , Italian, Management, Psychology, Macro and Microeconomics, Journalism in Economics. I obtained an upper intermediate or advanced level in English and some Mittleregrundstufe in German and elementary Italian. I’m goal oriented, to study and a matter of my studies are Accounting, Economics, Management, Stock Exchange, Econometrics, Banking System, Finance. In the near future my goals are set to obtain an Accounting certficates and Finanace and some certificates in English – LCCI , CAE , TELC and ZD , ZDfB in German – aim in 2-3 years time.

My mail is:  wurbanski@wp.pl  , wurbanski9@gmail.com

wurbanski 01 o mnie
About me
I’m family oriented to have my own family I have strong believes for the family and have family tradition with some genereations before this Age, and love my family stories before the WWI and WWII and between with the assets of Electricity Facility, Mill, Rural Area and other family assets between WWI and WWII. I liked journeys much more before, in years 2000 and 2003 , right now I live especially at residence in Jarosław. In my life I have been to Bulgaria, Ukraine, Hungary, Italy , Austria and visited many places in Poland – EU. As it goes about Politics , I’m for Party PO–Platforma Obywatleska,Prawica Korwina Mikke.

AKTUALNOŚCI

Cała Praca Magisterska Wojciecha Urbańskiego pod tytułem „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” NEWEST 21.12.2016 Published

Wojciech Urbański praca magisterska „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” Link do pobrania pracy magisterskiej w MS Office Word WSTĘP Dla rozwiązania problemu badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze: Hipoteza wiodąca: …

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw –własna teza NEW!

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw” –własna teza NEW!     Wszystkie modele ekonometryczne bazują na teoriach ekonomicznych i w matematyczny sposób obliczeniowy statystycznie…

„My NEW WEBSITES”

My new websites about the International Peace, Consulting, Investment in Jarosław, and me as a candidate to the European Union Parliament www.wurbanski.eu www.international peace.com.pl www.worldpeace.com.pl www.internationalpeace24.com www.wurbanskiconsulting.com.pl www.wurbanski.org www.jaroslawinvestment.com.pl

„Praca licencjacka Wojciecha Urbańskiego na Zarządzaniu PWSTE „Ocena jakości usług bankowych w opinii mieszkańców miasta Jarosławia” obrona na bardzo dobrze – Very good grade July 2014

Praca licencjacka Wojciech Urbanski 27824 Ocena jakości usług bankowych – link do pracy MS Office w Word w 2014 roku Zakończenie                 Podsumowując prace licencjacką mojego autorstwa pod tytułem „Ocena jakości usług bankowych w opinii…