Aktualnosci

Wojciech Urbański praca magisterska "Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu" Link do pobrania pracy magisterskiej w MS Office Word WSTĘP Dla rozwiązania problemu badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze: Hipoteza wiodąca:  Nowe produkty bankowe powinny być  znane w środowisku studenckim. Hipotezy pomocnicze: - wzbogacona oferta...

Badania Operacyjne,Ekonometria i Funkcja Cobba Douglasa i Teza "Factors Influancing on the GDP Growth" - Moje własne tezy naukowe Konferencji - Thesis from Conference 25 May 2015 at University of Economics in Cracow my Alma Mater Cracoviensis and PWSTE The Bronislaw Markiewicz Higher State School...

"Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw" –własna teza NEW!     Wszystkie modele ekonometryczne bazują na teoriach ekonomicznych i w matematyczny sposób obliczeniowy statystycznie opisują zjawiska zachodzące w skali mikro i...

"Marketing usług i produktów, a uwarunkowania psychologiczne klientów" - własna teza NEW! Z punktu widzenia psychologicznego, marketing usług i produktów jest uzasadniony i do zastosowania we wszystkich organizacjach, korporacjach i mniejszych i średnich firmach produkcyjnych i tych z zakresu usług. Wiążą się te uwarunkowania psychologiczne, z utożsamianiem...