Blog

„My NEW WEBSITES”

My new websites about the International Peace, Consulting, Investment in Jarosław, and me as a candidate to the European Union Parliament www.wurbanski.eu www.international peace.com.pl www.worldpeace.com.pl www.internationalpeace24.com www.wurbanskiconsulting.com.pl www.wurbanski.org www.jaroslawinvestment.com.pl

„Praca licencjacka Wojciecha Urbańskiego na Zarządzaniu PWSTE „Ocena jakości usług bankowych w opinii mieszkańców miasta Jarosławia” obrona na bardzo dobrze – Very good grade July 2014

Praca licencjacka Wojciech Urbanski 27824 Ocena jakości usług bankowych – link do pracy MS Office w Word w 2014 roku Zakończenie                 Podsumowując prace licencjacką mojego autorstwa pod tytułem „Ocena jakości usług bankowych w opinii…