Author: admin

Wojciech Urbański praca magisterska "Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu" Link do pobrania pracy magisterskiej w MS Office Word WSTĘP Dla rozwiązania problemu badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze: Hipoteza wiodąca:  Nowe produkty bankowe powinny być  znane w środowisku studenckim. Hipotezy pomocnicze: - wzbogacona oferta...

Certificate of the Presentation at 9th International Scientific Conference of Faculty of Management at University of Economics in Cracow on the Thema "New Banking Products and Their Attractiveness Among the Students of the Higher State School of Technology and Economics in Jarosław" 14.06.2017 ...

Badania Operacyjne,Ekonometria i Funkcja Cobba Douglasa i Teza "Factors Influancing on the GDP Growth" - Moje własne tezy naukowe Konferencji - Thesis from Conference 25 May 2015 at University of Economics in Cracow my Alma Mater Cracoviensis and PWSTE The Bronislaw Markiewicz Higher State School...